Tieteentekijöiden puheenvuoro Akavan liittokokouksessa

Akavan liittokokous on koolla 25. elokuuta Helsingissä, ja asialistalla on muun muassa puheenjohtajan valinta seuraavalle nelivuotiskaudelle. Puheenjohtajavaaliin ilmoittautui määräaikaan mennessä kaksi ehdokasta, pestiä vuodesta 2011 hoitanut Sture Fjäder sekä Yhteiskuntala-alan korkeakoulutettujen YKA:n palvelujohtaja Maria Teikari. Tieteentekijöiden hallitus päätti huhtikuussa Teikaria kuultuaan asettua tukemaan hänen valintaansa.

”Maria Teikari on työn murroksen ja uuden työelämän edelläkävijä ja asiantuntija. Hänellä on raikkaita näkökulmia siihen, miten ay-liike voisi olla vahvemmin jäsentensä näköinen”, perusteli puheenjohtaja Maija S.Peltola.

Tieteentekijöiden varapuheenjohtaja Mikko Jakonen totesi näin: ”Asiantuntijuus, tekemisen palo ja demokraattinen eetos. Näistä koostuu nykypäivän johtajuus. Maria on tätä kaikkea ja Akavan johdossa ehkä jotain vielä enemmän.”

Tässä liiton varapuheenjohtajan Tero Karjalaisen puheenvuoro Akavan liittokokouksessa:

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous!

Akava tarvitsee puheenjohtajan, jonka kaikki akavalaiset kokevat omakseen. Puheenjohtajan, joka  omalla esiintymisellään pystyy edustamaan niin  lyhyillä apurahoilla sateenkaariperheensä elämää rahoittavaa tutkijaopettajaa, ulkomailta Suomeen muuttanutta täysin erilaiseen työkulttuuriin tottunutta asiantuntijaa kuin tällaista etuoikeutettua toistaiseksi voimassa olevassa ja hyvin palkatussa työsuhteessa olevaa päällikköä tai johtajaa.

Enenevässä määrin hänen tulee pystyä lunastamaan uskottavuutensa myös esimerkiksi syystä tai toisesta alentuneen työkyvyn kanssa elämäänsä rakentavan silmissä.

Lähitulevaisuudessa Akavan tulee olla, puheenjohtajansa johdolla, myös pro-aktiivinen paremman suomalaisen työelämän ja hyvinvointivaltion rakentaja. Viime kädessä parempi suomalainen työelämä, pidemmät työurat ja parempi työn tuottavuus rakennetaan päivittäisessä työssä työpaikoilla.

Tarvitaan entistä avoimempaa, kaikki työyhteisön jäsenet huomioivaa ja mukaan ottavaa työyhteisökulttuuria.

Näissä ja kaikissa muissa puheenjohtajan eteen tulevissa haasteissa on mahdollista onnistua erinomaisesti ainoastaan, jos puheenjohtajan johdolla koko Akava-yhteisö saadaan myös toimimaan avoimesti ja hyödyntämään kaikki tässä yhteisössä oleva erinomainen ja monipuolinen osaaminen.

Muun muassa näistä syistä Tieteentekijöiden valinta Akavan seuraavaksi puheenjohtajaksi on Maria Teikari!”