Akavan liitot työllistävät 4H:n Taimiteossa 11 nuorta, jotka istuttavat metsää vanhalle turvesuolle

Akava-metsä kasvaa kesän jälkeen kahdessa paikassa Pohjois-Pohjanmaalla. 4H-järjestön Taimiteko-toiminta työllistää nuoria istutustöihin ja luo Suomeen uutta hiilinielua.

Kesäkuussa 2021 Akavan liitoille istutetaan yhteensä 4,1 hehtaaria eli 8 000 taimea vanhalle turvesuolle Pehkeensuolle. Istutuspaikka sijaitsee Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Taimiteon tarkoituksena on istuttaa uutta metsää alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Istuttajina toimivat suomalaiset nuoret.

Akavan liittoja oli Taimiteossa mukana jo viime vuonna, jolloin Akava-metsää istutettiin lähes 9 000 taimen verran Kärsämäelle Pohjois-Pohjanmaalle. Istutuspaikkana toimi tällöinkin vanha turvetuotantoalue Silosaaressa.

Tänä vuonna yhteiseen Taimiteko-ponnistukseen lähtevät mukaan Akavan Erityisalat, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijät, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA ja Akava.

Akavan ja liittojen istutuksissa työllistyy 11 nuorta. Yksi nuori istuttaa päivässä noin 600 taimea eli työskentelee kuusi tuntia.

Akavan palvelupäällikkö Jaana Ignatius toteaa, että hiilinielun kasvattaminen on jo lähtökohtaisesti hienon positiivinen tulokulma ilmastotyöhön.

”Akava ja akavalaiset liitot ovat kokeneet tärkeäksi olla mukana Taimiteko-hankkeessa. Meille oli helppoa sanoa ”kyllä” myös kesän 2021 istutuksille. Hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin lisäksi arvostamme mahdollisuutta olla mukana tarjoamassa nuorille kesätyötä. Moni heistä saa ensi kosketuksen työelämään Taimiteko-istutusten kautta”, hän sanoo.

Istutustöihin rekrytoidaan pääosin peruskoulunsa päättäviä nuoria, joista suurimmalle osalle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö. Taimiteossa nuoret paitsi työllistyvät, myös pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja.

”On mahtavaa, että näin moni Akavan liitto haluaa tehdä kanssamme Taimitekoja. Taimiteko tarjoaa arvokasta työkokemusta nuorille, mutta myös lujittaa heidän luontosuhdettaan ja lisää tietoutta metsien roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa”, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Tänä kesänä Taimitekoja tehdään 15:ssä kohteessa, 12 paikkakunnalla ympäri Suomea. Uutta metsää syntyy yli 95 hehtaaria, kun paikalliset nuoret istuttavat koko Suomessa reilut 190 000 kuusen ja männyn taimea. Mukana Taimiteossa on yhteensä ennätykselliset yli 50 kumppania.

Valokuvat Lassi Karvonen www.lassikarvonen.com


Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa ja 608 000 jäsentä. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. 
www.akava.fi

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.4h.fi.