Akavan ja jäsenliittojen kannanotto hallitusneuvotteluihin ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa 

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta 

Korostamme, että ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa. Vähennyskelpoisuus tukee työntekijöiden edunvalvonnan toimintaedellytyksiä ja tuo ne lähemmäksi elinkeinoelämän edunvalvontaresursseja. 

Ammattiliiton jäsenmaksu on konkreettinen tulonhankkimismeno työntekijälle. Sen vuoksi sen pitää jatkossakin olla vähennyskelpoinen työntekijän verotuksessa. Vähennysoikeuden poistaminen olisi kiristys työn verotukseen. 

Jäsenmaksujen verovähennysoikeus rakentaa vakaita työmarkkinoita 

Suomalaisen yhteiskunnan menestys on perustunut yhdessä sopimiseen ja perustuu jatkossakin siihen. Ratkaisuhakuinen vuoropuhelu työmarkkinatoimijoiden kesken on erottamaton osa sopimusyhteiskuntaamme, jota haluamme kehittää yhteistyössä maan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työelämä uudistuu jatkuvasti ja työmarkkinatoiminta sen mukana. On tärkeää, että yhteisten asioiden hoitamiseen ja työmarkkinatoimintaan kannustetaan. 

Verovähennysoikeudesta luopuminen nakertaisi perustaa käytännöltä, jossa palkansaajat sopivat ansiokehityksestä ja muista työssäkäynnin ehdoista yhdessä työnantajaosapuolen kanssa. 

Jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus on hyödyksi jäsenille, ja se turvaa työntekijöiden asemaa työelämässä. Lisäksi se luo ammattiliitoille tasapainoisia toimintaedellytyksiä työelämän ja sopimustoiminnan kehittämiseen sekä työntekijöiden palkoista ja asemasta huolehtimiseen. Ammattiliitot käyttävät jäsenmaksutulot muun muassa jäsenpalveluihin ja -neuvontaan, jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja työssä jaksamisen edistämiseen, luottamushenkilöiden koulutukseen sekä jäsenten työhön liittyvän vakuutusturvan järjestämiseen. 

Työelämän kehittämisen paras asiantuntemus on edunvalvontayhteisöissä. Muun muassa perhevapaat, työttömyysturva, eläkejärjestelmä, työ- ja virkaehtosopimukset, lomarahat, työterveyshuolto ovat merkittäviä yhteiskunnallisia saavutuksia, joiden taustalla on ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen pitkäjänteinen neuvottelutyö. Euroopan unionin vähimmäispalkkadirektiivi edellyttää jäsenmaiden edistävän työehtosopimustoimintaa. Jos verovähennysoikeus poistetaan, tämä vaikeutuisi. 

Jäsenmaksu on tulonhankkimismeno 

Ammattiliiton jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa, koska se on konkreettinen tulonhankkimismeno. Ammattiliitot vaikuttavat muun muassa siihen, miten palkansaajien ostovoima kehittyy neuvottelemalla työntekijöiden palkoista. Samoin ne pitävät muutenkin huolta jäsenten eduista antamalla tarvittaessa esimerkiksi oikeudellista apua. Liitot tarjoavat jäsenilleen uraohjaus- ja koulutuspalveluja, jotka ovat tärkeitä osaamisen kehittämiselle ja työllisyydelle. Verotuksessa saa vähentää ne menot, jotka liittyvät tulojen hankkimiseen, esimerkiksi työvälineiden ja ammattikirjallisuuden kustannukset. Säädökset työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksujen osalta vähennyskelpoisista tulon hankkimisesta aiheutuneista menoista ovat tuloverolaissa (TVL 31 ja 95 §).) 

Painotamme, että on periaatteellisesti tärkeää, että palkansaajajärjestöjen jäsenmaksuja koskee sama verovähennysoikeus kuin työnantajajärjestöjäkin. Ay-jäsenmaksut, työnantajajärjestöjen ja maataloustuottajien etujärjestö MTK:n jäsenmaksut on katsottu vuodesta 1969 (ns. Liinamaa I tulopoliittinen kokonaisratkaisu) asti erikseen laissa tulonhankkimismenoiksi (TVL 31 § EVL 8 §, MVL 6 §). Myös Suomen Yrittäjien ja kauppakamarien jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia. Yrityksillä on laajempi oikeus kuin yksityishenkilöillä vähentää verotuksessa jäsenmaksuja järjestöihin, joiden katsotaan liittyvän tulon hankkimiseen. 

Vaadimme, että ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus säilytetään nykyisellään. 

 

Kannanoton allekirjoittajat 

Akava, puheenjohtaja Maria Löfgren 

Agronomiliitto, puheenjohtaja Jyrki Isotalo 

Akavan Erityisalat, puheenjohtaja Pasi Hario 

Akavan sairaanhoitajat ja Taja, puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala 

Akavan Yleinen Ryhmä AYR, puheenjohtaja Klaus Krokfors 

AKI-liitot, puheenjohtaja Minna Raassina 

Ammattiliitto Ava, puheenjohtaja Jari Nieminen 

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL, puheenjohtaja Tiina Haukijärvi 

DIFF – Ingenjörerna i Finland, puheenjohtaja Thomas Mård 

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, puheenjohtaja Ralf Holmlund 

Insinööriliitto IL, puheenjohtaja Samu Salo 

Juristiliitto, toiminnanjohtaja Jore Tilander 

Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, puheenjohtaja Anna Kärri 

KTK Tekniikan Asiantuntijat, puheenjohtaja Sari Estilä 

Kuntoutusalan Asiantuntijat, puheenjohtaja Tiina Mäkinen 

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, puheenjohtaja Jouni Vainio 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, puheenjohtaja Marko Hovinmäki 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puheenjohtaja Katarina Murto 

Professoriliitto, puheenjohtaja Jukka Heikkilä 

Päällystöliitto, puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, puheenjohtaja Jenni Karsio 

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, puheenjohtaja Asko Takala 

Suomen Ekonomit, puheenjohtaja Martin Paasi 

Suomen Eläinlääkäriliitto, puheenjohtaja Mikko Turku 

Suomen Farmasialiitto, puheenjohtaja Maija Pirttijärvi 

Suomen Hammaslääkäriliitto, puheenjohtaja Pia Helander 

Suomen Lääkäriliitto, puheenjohtaja Niina Koivuviita 

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL, puheenjohtaja Jonne Rinne 

Suomen Psykologiliitto, puheenjohtaja Jari Lipsanen 

Suomen Puheterapeuttiliitto, puheenjohtaja Sirkku Ikonen-Hwang 

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, puheenjohtaja Kirsi Grym 

Suomen Työterveyshoitajaliitto, puheenjohtaja Inka Koskiaho 

Tekniikan akateemiset TEK, puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie 

Tieteentekijät, puheenjohtaja Tero Karjalainen 

Tradenomit, puheenjohtaja Jaakko Hyvönen 

Upseeriliitto, puheenjohtaja Ville Viita 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, puheenjohtaja Hanna Sauli

 

Akava.fi: Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa