Suomi nousee tutkimuksella ja osaamisella

TKI-tiekartan riittävä rahoitus auttaa rakentamaan tulevaisuutta kriisin jälkeisenä aikana

Suomi on poikkeuksellisessa tilanteessa, jonka kestosta ei ole tietoa. Vaikka tiistaina alkavan kehysriihen pääpaino on akuutin koronavirustilanteen hoitamisessa, tulee katse suunnata kriisin jälkeiseen aikaan. Suomi on ennenkin noussut panostamalla osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tehdään se myös nyt!

Tieteentekijät, Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ja Professoriliitto haluavat muistuttaa Marinin hallitusta siitä, että yhteiskunnan tarpeet liittyen koulutukseen, tutkimukseen, tutkittuun tietoon ja jatkuvaan oppimiseen, eivät ole kadonneet mihinkään. Päinvastoin; katsomme asiaa sitten yksittäisen kansalaisen tai koko yhteiskunnan kautta, niin juuri ne ovat keinoja nousta taantumasta nopeammin ja ne takaavat pitkän aikavälin pärjäämisen.

Odotamme päätöksiä siitä, että poikkeustilanteen jälkeen tukea on saatavilla uuden nousun välttämättömiin rakennuspuihin. Ehdotamme, että hallitus:

Takaa kaikille koulutusasteille riittävän perusrahoituksen
· Muodostaa selkeän näkemyksen keinoista, joilla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan julkista rahoitusta kasvatetaan jo ensi vuodesta alkaen. TKI-tiekartta on tärkeä työkalu Suomen tulevaisuuden rakentamiseen koronakriisin jälkeisenä aikana, ja vain kunnolla resursoitu laadukas perustutkimus mahdollistaa kehitys- ja innovaatiotoiminnan. Hyviä TKI-panostuksia olisivat esimerkiksi Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksen tason sekä Business Finlandin Research to Business -rahoituksen tason nostaminen.
Tukee korkeakoulukentän yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa
Huomioi jatkuvan oppimisen tärkeänä keinona, jonka avulla voidaan luoda kriisin jälkeisessä maailmassa tarvittavaa uutta osaamista
Tukee neuvotteluissa EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä voimakkaasti sitä, että EU:n seuraavan tutkimus- ja innovaatio-puiteohjelman Horizon Europen rahoitusta lisättäisiin tuntuvasti.

Tutkitun tiedon merkitys yhteiskunnan joka tasolla on vain kasvussa – sen ovat osoittaneet Covid-19-tauti ja sen taltuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Tutkittua tietoa tuleekin hyödyntää päätöksenteossa voimakkaammin. Käynnissä oleva kriisi on osoittanut, miten tärkeä rooli tutkijayhteisöllä ja lääketieteen lisäksi myös monitieteisellä tutkimuksella on ratkaisujen etsimisessä yhteiskunnan tarpeisiin ja luotettavan tiedon tuottamisessa kansalaisille. Myös tiedekasvatuksella on tärkeä rooli kansalaisten tiedonkaipuuseen vastattaessa.

Maan hallituksen katse on pidettävä kirkkaasti siinä, että Suomi nousee vain tutkimusta ja koulutusta vahvistamalla.

 

Lisätietoja:

Maija S.Peltola p. 0400 645 497

Puheenjohtaja, Tieteentekijät

Teemu Hassinen p. 050 5627004

Toimitusjohtaja, Sivista

Jouni Kivistö-Rahnasto, 045 657 5757

Puheenjohtaja, Professoriliitto

Keijo Hämäläinen puh. 0400 247 435
Puheenjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry