På vårens förbundsmöte tilldelades 12 forskare Akavas förtjänsttecken

Akavas förtjänsttecken i silver tilldelades:

Stina Giesecke, SATY
Seija Jalagin, OUTI (saknas på bilden)
Jarmo Kiuru, LATI (saknas på bilden)
Ari-Pekka Rouvari, INA

Akavas förtjänsttecken i brons med silverblad tilldelades:

Antti Pajala, TUT (saknas på bilden)
Mika Helander, FFÅA (saknas på bilden)
Erkki Pesonen, ITTE

Akavas förtjänsttecken i brons tilldelades:

Nikodemus Solitander, FFSHH
Thomas Hackman, HYT
Sanna Rantakömi, ITTE
Matti Leppäniemi, JYTTE
Pauli Väisänen, OUTI

Varma gratulationer till alla som tilldelades förtjänsttecken!

Förbundsmötet beviljade styrelsen för 2022 ansvarsfrihet och beslutade om användningen av överskottet i enlighet med förslaget. Vid mötet antecknades verksamhetsberättelsen för kännedom och det tillsattes ett valutskott som bereder ett förslag till 2024 års styrelse för förbundet inför höstens förbundsmöte.