Medlemsbetjäning under sommaren

Forskarförbundets medlemmar har till sitt förfogande en digital medlemstjänst, e-kontakter. Där kan du behändigt uppdatera din kontaktinformation eller ändringar i din anställning. I tjänsten kan du också kontrollera och betala dina medlemsavgifter.

Tjänsten kan användas 24/7.

FORSKARFÖRBUNDETS CHATBOT ÄR TILL DIN TJÄNST NÄR DET PASSAR DIG!

Du kan också kontakta vår medlemstjänst via e-post (jasenpalvelu@tieteentekijat.fi) eller ring till numret +358 (0)207 589 619. Telefonservice är öppen vardagar kl. 9.00–16.00.

Juridisk rådgivning under sommaren

Håller din anställning på att ta slut under sommaren eller tror du att du blir permitterad och behöver juridisk rådgivning? Vänligen kontakta förbundet så snart som möjligt eftersom vår medlemsrådgivning är mycket överbelastad i juni.

Under juli hjälper vi fortfarande våra medlemmar i brådskande juridiska ärenden. I brådskande ärenden (du har till exempel sagts upp, blivit permitterad eller fått en skriftlig varning) ta kontakt med förbundets byrå (jasenpalvelu@tieteentekijat.fi eller via telefon 0207 589 619,vardagar kl. 9.00–16.00) som skickar ditt ärende vidare också under juli. Vi återkommer till andra icke-brådskande ärenden under augusti.

Jurist Salla Viitanens juridiska telefonjour är på paus 4.7.-9.8.2022. Sommarens sista telefonjour är på tisdag 28.6.2022 klo 13-15. Telefonjouren fortsätter igen på onsdag 10.8.2022 klo 9-12 på numret 0207 589621.

Kom ihåg att i arbetslöshetsskyddsärenden kan du också ta kontakt med Lärarnas arbetslöshetskassa:

WWW.OPETK.FI