Joonas Mattsson är Forskarförbundets nya jurist

JM, FM Joonas Mattsson tillträdde som jurist vid Forskarförbundet den 15 september. Han vikarierar förbundets jurist Salla Viitanen fram till oktober 2023.

Till Joonas uppgifter hör bland annat arbetsrättslig rådgivning för medlemmarna, stöd för medlemmarna och förbundets övriga personal i frågor om utkomstskyddet för arbetslösa och socialskyddsrelaterade frågor. Han deltar i arbetsgrupper som bereder förbundets ståndpunkter inom intressebevakning.

Joonas ger medlemmar juridisk rådgivning  per telefon på  tisdagar kl. 13–16 och onsdagar kl. 9–12 på numret 0207 589621. Övriga tider kan Joonas nås per e-post på adressen joonas.mattsson(at)tieteentekijat.fi.

Joonas har en lång arbetserfarenhet inom förvaltningen vid både Helsingfors universitet och Vasa universitet. Han utexaminerades till juris magister i somras. Joonas betjänar medlemmarna på finska, svenska och engelska.

Vi önskar Joonas varmt välkommen!