Gemensamma spelregler viktiga i förhållandet mellan doktorand och handlare

Förhållandet mellan doktorand och doktorsavhan- dlingens handledare innehåller skyldigheter och rättigheter som gäller både handledaren och doktoranden. En del av rättigheterna och skyldigheterna påverkas av om doktoranden arbetar på sin avhandling i ett anställningsförhållande eller på stipendium eller genom självfinansiering, till exempel vid sidan av annat arbete.

Forskare är experter under alla skeden av sin karriär. Därför är det önskvärt att man använder titeln dokto- rand eller yngre forskare för forskare som arbetar på sin doktorsavhandling.

Forskarförbundets arbetsgrupp för yngre forskare har sammanställt två listor – en för handledare och en för doktorander – över sådant som är relevant för och stöder en god handledningsrelation.

Gemensamma spelregler viktiga i förhållandet mellan doktorand och handlare