Ge förslag på Årets forskare 2022

Det är igen dags att utse Årets forskare!

Årets forskare (Vuoden tieteentekijä) är en person som med sina gärningar eller sin verksamhet har främjat möjligheterna till långsiktig forskning inom vetenskapssamfundet eller har skapat positiv publicitet kring forskning och frågor som drivs av Forskarförbundet. Det kan också vara en person som har främjat den forskningsbaserade kunskapens plats i beslutsfattandet.

Årets forskare jobbar till exempel vid ett universitet, en forskningsinstitution, en organisation, ett företag eller i den offentliga sektorn. Det kan vara en av dina kollegor eller någon vars arbete har fått synlighet i offentligheten.

Vem tycker du att förtjänar utmärkelsen och priset på 5000 euro?

Skicka ditt förslag och en koncis motivering på den här blanketten senast den 11 november. Vi lottar ut ett presentkort värt 150 euro till Lippu.fi bland alla som har lämnat in ett förslag.