Forskarföreningen vid Åbo Akademi rf. firar 60 års jubileum

För 60 år sedan, den 25 oktober 1961 grundades Assistent – och lärarföreningen vid Åbo Akademi, och fick 1986 det nya och idag bekanta namnet Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f.

Redan under det första året inledde föreningen arbetet med att påverka löneutvecklingen av assistenterna vid universitetet. Under årens lopp har föreningen arbetet hårt och aktivt för sin medlemskårs kollektiva intressen, socioekonomiska mål, anställningstrygghet, rättskydd och möjligheter till ett meningsfullt inflytande över förvaltningen av universitetet, utbildning och forskning, såväl inom Åbo Akademi som på det nationella och internationella planet. Föreningen har idag 280 medlemmar och är den största lokala fackföreningen vid Åbo Akademi.

Föreningen firade den 18 November de 60 åren med en jubileumsmiddag för sina medlemmar och inbjudna gäster på Aboa Vetus Ars Nova i Åbo. Firandet kommer att fortsätta även nästa år med olika evenemang, då pandemin inte möjliggjort alla föreningens jubileumsevenemang i år.

Mera information:

Anna Törnroos-Remes

ordförande