Forskarförbundets nya ordförande är Tero Karjalainen

Forskarförbundets nya ordförande Tero Karjalainen: ”Forskarens huvudsakliga uppgift kan inte vara att ansöka om finansiering.”

Filosofie doktor Tero Karjalainen har valts till Forskarförbundets nya ordförande. Karjalainen är direktör för centret för kontinuerligt lärande vid Östra Finlands universitet. Han har en mångsidig bakgrund inom universitetsforskning, undervisning, förvaltning och ledning. Han har varit vice ordförande för förbundet 2007–2008 och 2019–2022.

Karjalainens mål för sin tvåårsperiod är att trygga resurser för forskningsverksamhet på  lång sikt och att förbättra arbetshälsan på området. Korttidsanställningar, tvång att kontinuerligt ansöka om finansiering, inkonsekvent vetenskapsfinansiering och oklara karriärutsikter försämrar arbetshälsan och meningsfullheten i en karriär inom vetenskap i Finland.

”Vetenskap och högskoleutbildning behöver tillräckliga, långsiktiga och förutsägbara resurser och de som arbetar inom området behöver lockande arbetskarriärer. Forskarens huvudsakliga uppgift kan inte vara att ständigt ansöka om finansiering.”

Koppla ihop arbetshälsan med universitetens finansiering

Karjalainen anser att om universiteten och det styrande ministeriet engagerade sig i verksamheten bland dem som arbetar med forskning, vetenskap och högskoleutbildning med samma entusiasm som dessa engagerar sig i vetenskap och utbildning, skulle det öka vetenskapens kvalitet och hållbarhet. Hans recept för att förbättra situationen är att till ministeriets styrning i högre grad koppla Visionen för högre utbildning 2030, enligt vilken högskolorna ska vara Finlands bästa arbetsplatser.

Karjalainen utmanar samtidigt arbetsgivarna på vetenskapsfältet: ”Tävla om de bästa arbetstagarna med hjälp av god personalpolitik!”

Han anser att en god arbetsgivarpolitik i praktiken innebär att det finns klart stabilare utsikter för arbetets framtid, visstidsanställningar av skälig längd, fler tills vidare gällande arbetsavtal, möjlighet att koncentrera sig på sin främsta uppgift och intressanta karriärutsikter. För att genomföra detta behövs dessutom en ökning av universitetens basfinansiering.

”Utan dem som arbetar med forskning finns det vare sig vetenskap eller utbildning av hög kvalitet. De förtjänar ett rättvist arbetsliv”, betonar han.

Som första vice ordföranden för Forskarförbundet fortsätter doktor i samhällsvetenskaper Sanni Tiitinen, som är äldre forskare vid yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  Till andra vice ordföranden valdes rymdfysikern Pauli Väisänen, som håller på att slutföra sin doktorsavhandling vid Uleåborgs universitet. Väisänen har medverkat i förbundets styrelse sedan 2020 och varit ordförande för Arbetsgruppen för yngre forskare sedan 2021.

Beslutet om presidium fattades av Forskarförbundets förbundsmöte. Perioden på två år inleds i januari 2023.