Forskarförbundet har försäkrat sina medlemmar i Chubb

Chubb European Group Se (Chubb) är ett internationellt försäkringsbolag som ingår i en av världens största försäkringsgrupper. Vi har varit verksamma i Finland i nästan 30 år. 

Forskarförbundet har försäkrat sina medlemmar med en gruppförsäkring (medlemsförsäkring) som omfattar fritidsreseförsäkring, fritidsolycksfallsförsäkring och organisationsförsäkring. Gruppförsäkringen ger medlemmarna ett extra skydd för fritid, resor och deltagande i föreningens organisatoriska verksamhet.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger skydd för kostnader vid skador, permanenta funktionsnedsättningar samt dödsfall som orsakats av olyckor. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen, och är i kraft tills den försäkrade blir 68 år gammal.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen ger skydd för olyckor eller sjukdomar som inträffar under en resa. Försäkringen är giltig på resor som varar minst en natt och sträcker sig över 50 kilometer från försäkringstagarens hem, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Skyddet omfattar även avbokning och avbrott av resan samt skador på resgods. Försäkringen täcker även under 20 år gamla barnen och barnbarnen som reser tillsammans med den försäkrade.

Vid kombination av en arbetsresa och fritidsresa (då resan börjat som arbetsresa) fortsätter reseförsäkringen att gälla efter den arbetsrelaterade delen av resan är över. Försäkringen är i kraft tills den försäkrade blir 68 år gammal.

Organisationsförsäkring

Vid deltagande i organisationens verksamhet har medlemmen en organisationsförsäkring i kraft. Försäkringen omfattar skydd för bland annat kostnader för medicinsk vård, permanenta funktionsnedsättningar som orsakats av olycksfall samt skador på resgods. Försäkringen är i kraft tills den försäkrande blir 68 år gammal.

Chubbs kundservice och skadeservice

Mer information om försäkringar samt fullständiga försäkringsvillkoren finns på https://www.chubb.com/se-se/personer/forskarforbundet.html. Information för att ansöka om ersättning finns också på webbplatsen.

Kontakta Chubb via epost på asiakaspalvelu@chubb.com eller ring Chubbs kundservice på 09 6861 5151 på vardagar klockan 9-17.