Föreslå Årets forskare 2023!

Skicka in ditt förslag till utmärkelsen Årets forskare 2023 och priset på 5 000 euro senast den 6 november 2023.

Priset Årets forskare är en utmärkelse som årligen beviljas av vårt förbund till en samhällsaktiv forskare. Utmärkelsen beviljas en person som arbetar inom vetenskap och forskning och som under det gångna året har främjat förutsättningarna för forskningsarbete eller användningen av forskningsbaserad information i samhälleligt beslutsfattandet eller bidragit med positiv publicitet om vetenskapligt arbete.

Vi bjuder in alla medlemmar i Forskarförbundet och alla vänner av forskningsbaserad information att nominera sin kandidat till priset Årets forskare!

Årets forskare

  • har genom sina insatser eller sitt engagemang främjat vetenskapssamfundets möjligheter att långsiktigt arbeta för forskning eller
  • bifragit med positiv publicitet för arbetet med forskning och de frågor som Forskarförbundet arbetar för eller
  • främjat användningen av forskningsbaserad information vid samhälleligt beslutsfattande

Årets forskare arbetar till exempel vid ett universitet, en forskningsinstitution, i ett företag eller i en organisation. Det kan vara en av dina kollegor eller någon vars arbete du har följt med i offentligheten.

Sänd ditt förslag och en koncis motivering på den här blanketten senast den 6 november. Bifoga både dina egna och din kandidats kontaktuppgifter. Vi lottar ut ett presentkort värt 150 euro till Lippu.fi bland alla som har lämnat in ett förslag.

Forskarförbundets styrelse fattar beslut om Årets forskare utgående från de förslag som en jury preliminärt valt ut. Vi publicerar pristagaren i början av december.

Forskarförbundet har valt Årets forskare sedan 1997. I fjol gick priset till Tuija Saresma, docent i kulturforskning och genusforskning.

FÖRESLÅ ÅRETS FORSKARE