Delta i enkäten för yngre forskare senast 15.1.

Hej yngre forskare!

Vi bjuder in dig till att svara på Forskarförbundets enkät för yngre forskare. I enkäten utreder vi yngre forskares arbetsförhållanden i Finland på basis av olika finansieringsmodeller, utkomst, karriärutsikter, erfarenheter av mobilitet samt handledning inom doktorandutbildning och avhandlingsarbete.

Enkäten är riktad till doktorander inom alla vetenskapsgrenar och forskare som har disputerat inom de fyra senaste åren.

Enkäten för yngre forskare är en central informationskälla för intressebevakningsarbetet som Forskarförbundet utför. Den föregående enkäten för yngre forskare genomfördes år 2017 och då fick vi 1870 svar. Nu hoppas vi att du kan ge oss 15–20 minuter av din tid genom att svara på denna enkät. Varje svar är viktigt!

Det krävs inte medlemskap i Forskarförbundet för att svara på enkäten. Du kan svara på finska, svenska eller engelska.

Vi genomför enkäten med Aula Research. Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten rapporteras anonymt på ett genomsnittligt plan.

Mellan de som deltar lottar vi ut två Jopo-cyklar och två 6 månaders presentkort till ljud- och e-boktjänsten Storytel.

Svarstiden går ut 15.1.2021. Enkätens svar publiceras på våren 2021.

Länk till enkäten

 

Mer information:

Miia Ijäs-Idrobo
Specialsakkunnig, Forskarförbundet
miia.ijas@tieteentekijat.fi

Tfn 0207 589 622

 

Tekniska frågor gällande enkäten:

Riikka Vaaja
Project Manager, Aula Research Oy
Riikka.vaaja@aularesearch.fi

Tfn +358 44 3056027