Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 § muuttamisesta

Työntekijöiden aseman turvaaminen nykyisessä kärjistyneessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, joka näkyy esimerkiksi tutkijoihin kohdistuvana epäasiallisena kommentointina ja uhkailuna sosiaalisessa mediassa, on erittäin tärkeää. Liitto katsoo, että hallituksen esitys on kannatettava ja tuo lisäturvaa tutkijoille turvaten niin tutkijoiden tosiasiallista sananvapautta kuin tutkimuksen riippumattomuuttakin. 

Hallituksen esityksessä esitetyt tavoitteet ja esityksessä annetut perustelut ovat oikeansuuntaisia ja niissä on huomioitu nykytilanne realistisesti. On tärkeää, että työtehtävä, kuten tutkimustyö, tutkimuksen alasta riippumatta, on voitava suorittaa ilman asiatonta häirintää tai pelkotiloja aiheuttavaa väkivallalla tai muulla rikoksella uhkaamista. 

Hallituksen esityksessä on todettu, että Kenellä tahansa on oikeus tehdä poliisille ilmoitus tapahtuneesta rikoksesta. Asianomistajana olevan työntekijän ohella myös työnantajalla on siten nykyisin oikeus tehdä ilmoitus poliisille työntekijään kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta. Ilmoitus voidaan tehdä myös ilman asianomistajan eli työntekijän suostumusta.”

Liitto esittää, että ko. kohdassa voitaisiin selvyyden vuoksi nostaa esiin myös tilanteet, joissa esimerkiksi toimeksiantaja voisi tehdä ilmoituksen freelance-toimittajan puolesta ja korkeakoulu tai tutkimuslaitos apurahatutkijan puolesta. 

Lausunto on luettavissa kokonaisuudesta tästä linkistä.