Upphör din visstidsanställning på sommaren?

Sommar är en mycket typisk tidpunkt för när visstidsanställningar upphör. Tyvärr är det väldigt utmanande att förhandla om och reda ut situationen med arbetsgivaren först på sommartid, eventuellt under semerstern.

Kontakta din lokala förtroendeman eller förbundet i så god tid som möjligt. Vi bedömer din situation och ser tillsammans vad som kan göras åt den.

För att förtroendemannen ska kunna föra förhandlingar med din arbetsgivare om att omvandla din visstidsanställning till tillsvidareanställning är det viktigt att börja sköta ärendet i god tid innan anställningen upphör. Även om det också är möjligt att sköta ditt ärende efter att din anställning upphört är det bättre att sköta speciellt sådant som gäller visstidsanställning på förhand än i efterhand.

Ärenden som gäller visstidsanställning behandlas liksom övriga juridiska ärenden alltid i samförstånd med dig och om du vill kan du när som helst besluta att inte slutföra behandlingen av ärendet. Ärendet sköts inte utan din kännedom och det förs inte längre än du själv vill.

Om du ännu inte vet om din anställning fortsätter på hösten ska du ta upp detta i tid. Om du blir utlovad fortsättning ska du i god tid be din arbetsgivare att ge dig ett skriftligt arbetsavtal. Tyvärr kan muntliga löften om en fortsatt anställning inte helt litas på. Fastän ett muntligt avtal är bindande är det ofta mycket svårt att bestyrka dessa.

Om ett arbetsavtal för viss tid upphör i slutet av juni och det är meningen att du ska fortsätta vara visstidsanställd är det bra att ta del av ett skriftligt avtal senast i början av juni. Både din chef och universitets förvaltning kan stanna på sommarlovet redan in juni, så det lönar sig inte att sköta ärendet i sista stund.  Du ska alltså modigt fråga efter ett skriftligt arbetsavtal om det dröjer innan du får det.

 

KONTAKTUPPGIFTER FÖR FÖRTROENDEMÄNNEN FINNS HÄR

KONTAKTUPPGIFTER FÖR FÖRBUNDETS EXPERTER

LÄS MER OM FÖRBUNDETS JURIDISKA RÅDGIVNINGEN FÖR  MEDLEMMAR