Semesterlägenheter att hyra och övriga aktuella förmåner på tjänsten Member Plus

Member+ är en gemensam medlemsförmånstjänst för fackorganisationer som hör till Akava. Tjänsten erbjuder alla Akavamedlemmar ständiga eller säsongsspecifika medlemsförmåner och medlemstjänster.

För alla nya bokningar som görs i början av sommaren gäller en kampanj som berättigar till en prisnedsättning på 20 procent. Kampanjen är i kraft till och med vecka 26.

A-tjänsternas bokningskalender är redan öppen till utgången av november. Kom ihåg att du bör vara inloggad när du gör en bokning för att eventuella fackförbundsspecifika förmåner ska kunna bli aktiverade.

SE BOKNINGSLÄGET FÖR SEMESTERLÄGENHETERNA HÄR.

BEKANTA DIG MED SEMESTERLÄGENHETERNA VIA DEN HÄR LÄNKEN.

Förutom semesterlägenheter och stugor så kan du på tjänsten Member+ bekanta dig med ett mångsidigt utbud av vardags- och arbetsrelaterade förmåner.

Bekanta dig med förmånerna utifrån följande teman:

Hem/vardag

Ekonomi

Företagare

Fritid & välbefinnande 

Främjande av arbetsförmåga

Yrkesmässig utveckling

DU HITTAR ALLA FÖRMÅNERNA PÅ WEBBSIDAN MEMBER+!