På universitetssektorn har man uppnått ett förhandlingsresultat

Sent på söndag kväll nådde parterna i universitetssektorns kollektivavtalsförhandlingar ett förhandlingsresultat. Tekniska detaljer bidrog till parterna signerade förhandlingsresultatet först på tisdagen.

Förhandlingarna fördes i en forcerad tidtabell på grund av Coronaviruset som lett till att universitets dörrar stängts av myndigheter. Universitets personal fortsätter dock arbeta, undervisa och forska, men det sker nu på distans.

Förhandlingsresultatet kommer härnäst att behandlas i förbundens och förhandlingsorganisationernas beslutande organ.

Avtalet kommer att bli offentligt först efter det att förhandlingsresultatets innehåll har godkänts av alla parter.

Universitetsavtalet går ut den 31. Mars. När de beslutande organen har godkänt förhandlingsresultatet kommer det nya kollektivavtalet att träda i kraft den 1. April 2020.

Universitetssektorns förhandlare

Inom FOSUs universitetssektor består förhandlingsgruppen av förhandlingschefen Katja Aho, verksamhetsledaren Tarja Niemelä (Professorsförbundet), universitetsombudet Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschefen Petri Toiviainen (Högskoleutbildade Samhällsvetare) och direktören för intressebevakning Mia Weckman (Forskarförbundet).

I universitetssektorns förhandlingar deltar FOSU, fackförbundet Pro, Yliopiston sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, fackförbundet Pro, fackförbundet för välfärdsproffs JHL ja Bildningsarbetsgivarna Sivista.