Lärarnas arbetslöshetskassans regler förnyades

Medlemsvillkoren har utökats, allt fler personer med högre utbildning kan nu bli medlemmar i kassan. Ändringen gäller de Forskarförbundets medlemmar som ännu inte är medlemmar i Lärarnas arbetslöshetskassan.

Om du redan är medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa kommer du inte att påverkas av denna förändring.

På bilden nedan finns en sammanfattning av regeländringa. Utöver dessa ändringsförslag finns det också några punkter i de regler som har reviderats när det gäller t.ex. förvaltningens och presidiets uppgifter. De nya reglerna har publicerats på kassans hemsida.

Sammanfattning av regeländringar

Du kan läsa om de fullständiga medlemsvillkoren enligt Lärarnas arbetslöshetskassas nya regler här: Krav för medlemskap

Enligt de nya reglerna kommer även kassans namn att ändras 2023. Fram till slutet av 2022 fortsätter namnet att vara Lärarnas arbetslöshetskassa, varefter namnet på kassan ändras till Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap.

Finansinspektionen bekräftade de nya bestämmelserna för kassan den 13 juni 2022.


Medlemmarna i Forskarförbundet är försäkrade i Lärarnas arbetslöshetskassa. Då du blir medlem i förbundet kan du blir även medlem i arbetslöshetskassan, om du uppfyller kriterierna för kassans medlemskap.

Läs om arbetslöshetsskydd här.