Kom och berätta hur du önskar att arbetsförhållanden för Forskarförbundets medlemmar ska utvecklas!

Hur vill du förbättra arbetsförhållandena för förbundets medlemmar? På vilka punkter anser du att arbetsvillkoren borde utvecklas?

Som stöd inför de kommande avtalsförhandlingarna samlar vi nu medlemmarnas erfarenheter från det verkliga livet.

Forskarförbundet förhandlar om universitetens allmänna kollektivavtal under våren 2022. Förbundet deltar också i den offentliga och den privata sektorns förhandlingar genom Akavaorganisationerna FOSU och YTN. Våra medlemmar omfattas av flera olika kollektivavtal.

Forskarförbundets mälsättningar för förhandlingarna utgår från medlemmarnas behov. Du kan bidra till diskussionen och dela dina tankar och synpunkter oberoende av inom vilken sektor du jobbar. Du kan medverka via en plattform på webben och genom att delta i en diskussion.

Det webbaserade arbetet (på plattformen Howspace) görs 27.9–8.10.2021 och diskussionen förs på Teams tisdagen den 5.10.2021 kl. 16–18. Du kan delta i någotdera evenemanget eller i båda. Språken är finska och engelska.

Kom med! Just dina synpunkter och erfarenheter är viktiga!

Här kan du anmäla dig till det webbaserade arbetet och/eller till Teams-diskussionen 5.10. – Anmäl dig senast 4.10.2021!