Ge förslag på Årets forskare 2021

Det är igen dags att utse Årets forskare!

Årets forskare (Vuoden tieteentekijä) är en person som med sina gärningar eller sin verksamhet har främjat möjligheterna till långsiktig forskning inom vetenskapssamfundet eller har skapat positiv publicitet kring forskning och frågor som drivs av Forskarförbundet. Det kan också vara en person som har främjat den forskningsbaserade kunskapens plats i beslutsfattandet.

Årets forskare jobbar vid ett universitet, en forskningsinstitution, en organisation, ett företag eller i den offentliga sektorn. Det kan vara en av dina kollegor eller någon vars arbete har fått synlighet i offentligheten.

Vem tycker du att förtjänar utmärkelsen och priset på 5000 euro?

Vi uppmanar alla forskare och vänner av vetenskap att anmäla sin kandidat för Årets forskare. Skicka ditt förslag och en koncis motivering på den här blanketten senast den 24 oktober. Bifoga både dina egna och kandidatens kontaktuppgifter. Vi lottar ut ett presentkort värt 150 euro till Lippu.fi bland alla som har lämnat in ett förslag.

Forskarförbundets styrelse beslutar utifrån förvalsjuryns förslag vem som blir Årets forskare 2021. Vi offentliggör årets forskare fredagen den 26 november 2021.

Forskarförbundet har utsett Årets forskare sedan 1996.