Förhandlingarna om ett kollektivavtal för universiteten inleddes på fredagen – de som formar vår framtid förtjänar rättvisa arbetsvillkor

Universitetssektorn inledde sina avtalsförhandlingar något senare än de övriga förhandlingarna på arbetsmarknaden. Förhandlingarna gällande ett nytt kollektivavtal för universiteten startade fredagen den 7. februari med ett med ett kort möte på en och halvtimme.

– Vi vill uppnå en förhandlingslösning som tillfredsställer bägge parter. Lösningen bör vara sådan att den visar respekt för vår medlemskår och dess behov, konstaterar FOSUs förhandlingschef Katja Aho.

De mest centrala målsättningarna för arbetstagarsidan gäller bl.a. avtalsperiodens längd, löneutvecklingen, restid, forskningsperioder och arbetstidsfrågor.

I målsättningarna har även klimat- och miljöaspekteraspekter beaktats.  Gällande löneförhöjningar har FOSU traditionnellt strävat efter procentuella löneförhöjningar. Mälsättningarna för löneförhöjningar preciseras i takt med att förhandlingarna framskrider.

– Arbetgivarsidan har målsättningar gällande löner och avtalstexter som innehåller förslag som skulle medföra försämringar. I målsättningarna finns dock även gemensamma intressen och vi eftersträvar en konstruktiv diskussion om dessa, konstaterar Aho.

Inom FOSUs universitetssektor består förhandlingsgruppen av förhandlingschefen Katja Aho, verksamhetsledaren Tarja Niemelä (Professorsförbundet), universitetsombudet Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschefen Petri Toiviainen (Högskoleutbildade Samhällsvetare) och direktören för intressebevakning Mia Weckman (Forskarförbundet).

I universitetsektorns förhandlingar deltar FOSU, fackförbundet Pro, fackförbundet för välfärdsproffs JHL ja Bildningsarbetsgivarna Sivista. Alla universitetsavtal går ut den 31. Mars.

I egenskap av medlem i Akava representerar FOSU dig och ditt förbund i förhandlar om kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.

FOSU representerar genom de kollektivavtal som man sluter cirka 200 000 högskoleutbildade. Vi avtalar om arbetsvillkoren inom kommun-, stats-, universitets- och kyrkosektorn samt inom AVAINTA arbetsgivarnas områden. Vi sluter även kollektivavtalen för Finlands Nationalgalleri och Arbetshälsoinstitutet.

Vi informerar om förhandlingarnas utveckling via e-post riktade till FOSUs förtroendemän. Följ även via www.juko.fi, JUKO-Facebook och Twitter @JUKOry med signumet  #neuvotellen2020 #sopien2020.

Läs även:

Yliopistot lähtevät neuvottelukevääseen seminaarilla

Tilläggsinformation:

  • FOSUs förhandlingschef Katja Aho, 050 592 1646