Forskarförbundets arbetsgrupper

De aktiva i Forskarförbundet deltar i verksamheten på många sätt. Bland annat medverkar de i förbundets olika arbetsgrupper. År 2023 har Forskarförbundet fem verksamma arbetsgrupper:

  • Arbetsgruppen för organisationsverksamhet
  • Kommittén för yngre forskare
  • Arbetsgruppen för informationsbranschen och den öppna vetenskapen
  • Arbetsgruppen för forskarpension
  • Den språkpolitiska arbetsgruppen

Arbetsgruppen för organisationsverksamhet

Arbetsgruppen granskar behov av eventuella revideringar av förbundets stadgar och bereder förslag till ändringar i stadgarna för förbundsmötet. Dessutom utvecklar arbetsgruppen förbundets och föreningarnas inbördes verksamhet och arbetsfördelning. Arbetsgruppen deltar även i kartläggningen av förbundets utvecklingsbehov som en del av förbundets strategiarbete. Gruppens mandatperiod är 04/2022–12/2023. Ordförande är Sanni Tiitinen, sekreterare Johanna Moisio och Ira Laitakari-Svärd.

Kommittén för yngre forskare

Kommittén för yngre forskare stöder Forskarförbundets intressebevakning i frågor som specifikt gäller yngre forskare, stipendieforskare och internationella forskare. Kommittén deltar också i den europeiska intresseorganisationen för yngre forskare Eurodoc. År 2023 deltar kommittén bland annat i utarbetandet av en utredning om stipendier och bereder förbundets enkät för yngre forskare. Gruppens innevarande mandatperiod pågår till utgången av 2023. Ordförande är Pauli Väisänen, sekreterare Miia Ijäs-Idrobo.

Arbetsgruppen för informationsbranschen och den öppna vetenskapen

Arbetsgruppen stöder styrelsens och förbundets byrå i deras arbete med intressebevakningsfrågor som gäller den öppna vetenskapen och informationsbranschen. Bland annat bereder arbetsgruppen utlåtanden och uttalar sig om projekt inom den öppna vetenskapen. Arbetsgruppen delar dessutom information om och förståelse för aktuella frågor inom den öppna vetenskapen och informationsbranschen samt erbjuder kamratstöd.  Arbetsgruppen reflekterar även ur en vid och principiell grund över den öppna vetenskapen. Gruppens innevarande mandatperiod pågår till utgången av 2023. Ordförande är Jussi Hyvärinen, sekreterare Miia Ijäs-Idrobo.

Arbetsgruppen för forskarpension

Förbundets styrelse har tillsatt en specifik arbetsgrupp för att granska pensionsskyddet för forskare som har arbetat på stipendium. Arbetsgruppen hör experter på  pensionspolitik från bland annat på Akava, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, social- och hälsovårdsministeriet och Centret för konstfrämjande. Gruppens mandatperiod är 05/2023–05/2024 och den väljer inom sig en ordförande och en sekreterare (uppgifterna kompletteras senare).

Den språkpolitiska arbetsgruppen

Förbundets styrelse tillsatte i juni 2023 en arbetsgrupp med uppgift att bereda Forskarförbundets språkliga riktlinjer och rekommendationer. I dem tar man ställning till språkbruket inom vetenskap, språket i vetenskapliga publikationer, högskoleutbildningens samt högskolornas och forskningsinstitutionernas språkbruk, Akavagemenskapens språkpolitik och även till förbundets verksamhetsspråk. Gruppens mandatperiod är 09/2023–06/2024. Ordförande är Terhi Ainiala, sekreterare Miia Ijäs-Idrobo.