Delta i Eurodocs enkät om öppen vetenskap!

Europeiska kommissionen håller på att starta en ny plattform för öppen publicering Open Research Europe’ (ORE). Lösningen erbjuder en högklassig plattform för öppen vetenskaplig publicering för Horizon 2020 och Horizon Europe-forskningsprojekt. Plattformen kommer att vara ett viktigt steg i främjandet av öppen vetenskap i Europa.

Eurodoc fungerar som partner till ORE-projektet och representerar unga forskare (doktorander och forskardoktorer/postdocs).

För att stöda projektet utför Eurodoc en enkät med hjälp av vilken kartläggs unga forskares kännedom, uppfattningar och erfarenheter om öppen vetenskap och dess metoder. Se mer och delta i enkäten på Eurodoc-webbplatsen.

Forskarförbundet är Eurodocs – The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers – finländska medlemsorganisation. Eurodoc har 28 medlemsorganisationer i 26 olika länder i Europa.