Universitetssektorns avtalsförhandlingar fortsatte den 3 Mars

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 3 mars.

– Vi diskuterade i dag arbetstidskapitlen i avtalet för övrig personal och undervisnings- och forskningspersonal, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho.

För övrig sakkunnigpersonal är FOSU:s mål att kollektivavtalets bestämmelser bättre än för närvarande erkänner distansarbete och multilokalt arbete samt arbete som utförs under resor.

– Distansarbete är ett normalt sätt att arbeta och coronatiden har visat att distansarbete också fungerar vid universitet. För oss är det viktigt att arbetsgivaren behandlar dem i samma ställning eller dem som utför samma uppgifter jämlikt när det gäller distansarbete, betonar Aho.

I fråga om undervisnings- och forskningspersonalen eftersträvar FOSU en ändring av kollektivavtalsbestämmelserna så att de bättre skulle stöda mångsidigare undervisning, beakta ökningen av undervisningsmängden och möjliggöra forskning.

– Undervisnings- och forskningspersonalen ska ha arbetsförhållanden som möjliggör långsiktig forskning. Grundforskning stärker vårt samhälles kunskapsbas och kristålighet, betonar Tarja Niemelä, ordförande för delegationen för universitetssektorn (Professorsförbundet).

Förhandlingarna fortsätter den 10 mars.