Regeringen vill göra universiteten till landets bästa arbetsplatser – hur är det med arbetsgivaren?

Universitetssektorns avtalsförhandlingar fortsatte på fredagen (28.2), som var Kalevaladagen. För exakt två år sedan på Kalevaladagen, som var årets kallaste dag, gick Helsingfors universitets personal i strejk. Strejken var historisk för universitetssektorn. På olika universitetsorter runtom i landet stödde universitetspersonalen strejken med demonstrationer under den gemensamma sloganen ”Vi är universitet”.

” De kalla vindarna för två år sedan som svepte över landet kan även skönjas i de nuvarande förhandlingarna. Bildningsarbetsgivarna, Sivista, försöker driva igenom försämringar i de universitetsanställdas arbetsvillkor” påpekar FOSUs förhandlingschef Katja Aho.

FOSUs förhandlare förvånar sig över hur avlägsna Bildningsarbetsgivarnas målsättningar är från de mål som landets regering har slagit fast i Visionen för högskoleutbildning och forskning år 2030.  I visionen slår regeringen fast att högskolorna skall bli och vara Finlands bästa arbetsplatser år 2030.

I fredagens förhandlingar fördes en omfattande diskussion om universitetens problem med visstidsanställningar. Arbetstagarsidan presenterade ännu en gång statistik varav det framgick att problemet med visstidsanställningarna har fortsatt i åratal och att det inte skett några förbättringar i denna fråga. Det har inte gjorts några framsteg i denna fråga fastän man haft en gemensam arbetsgrupp som arbetat med visstidsproblematiken. Förtroendemännens rätt till information borde förbättras.

Universitetssektorns förhandlingar fortsätter den 4. Mars.

Universitetssektorns förhandlare

Förhandlingsgruppen för FOSUs universitetssektor består av förhandlingschefen Katja Aho, verksamhetsledaren Tarja Niemelä (Professorsförbundet), universitetsombudet Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschefen Petri Toiviainen (Högskoleutbildade Samhällsvetare) och direktören för intressebevakning Mia Weckman (Forskarförbundet).

I universitetssektorns förhandlingar deltar FOSU, fackförbundet Pro, fackförbundet för välfärdsproffs JHL ja Bildningsarbetsgivarna Sivista.  Alla universitetsavtal går ut den 31. Mars.

FOSU förhandlar

I egenskap av medlem i Akava representerar FOSU dig och ditt förbund i förhandlar om kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.

FOSU representerar genom de kollektivavtal som man sluter cirka 200 000 högskoleutbildade. Vi avtalar om arbetsvillkoren inom kommun-, stats-, universitets- och kyrkosektorn samt inom AVAINTA arbetsgivarnas områden. Vi sluter även kollektivavtalen för Finlands Nationalgalleri och Arbetshälsoinstitutet.

Vi informerar om förhandlingarnas utveckling via e-post riktade till FOSUs förtroendemän. Vi meddelar om hur överläggningarna framskrider med separat förhandlingsinformation. Följ även via www.juko.fi, JUKO-Facebookia och Twitteriä @JUKOry med signumet #neuvotellen2020 #sopien2020.

Tilläggsinformation:

FOSUs förhandlingschef Katja Aho, 050 592 1646