OAJ och Forskarförbundet grundar en gemensam förening för att stärka intressebevakningen i universitetssektorn

OAJ och Forskarförbundet grundar en gemensam organisation Tiede ja Opetus. Syftet är att främja och stärka intressebevakningen för akavamedlemmarna i forsknings- , undervisnings- och andra sakkunniguppgifter vid universiteten.

OAJ och Forskarförbundet tecknade hösten 2019 ett samarbetsavtal om att öka den gemensamma intressebevakningen. Då gjordes bedömningen att gemensam påverkan och beredning skulle gynna båda parterna när det gäller avtalsverksamhet och utbildnings- och vetenskapspolitik. Båda förbunden hör till förhandlingsorganisationen FOSU och akademikernas centralorganisation Akava.

– Med Tiede ja Opetus (Vetenskap och undervisning) intensifieras samarbetet beträffande avtalsförhandlingar och utbildnings- och vetenskapspolitiskt intressebevakningsarbete. Det omfattande samarbetet gäller hela högskolesektorn, även om universitetssektorn är den egentliga tyngdpunkten i verksamheten.

– Medlemmarna i Forskarförbundet och OAJ utgör tillsammans den största Akava-personalgruppen vid universitet och yrkeshögskolor. Det här måste tydligare återspeglas i den gemensamma intressebevakningen och påverkansarbetet, vilket den nya föreningen ska främja. Också samarbetet vad gäller kommunikation ska stärkas. Målet är att öka påverkan i avtalsintressebevakningen och vetenskaps- och utbildningspolitiken, säger Olli Luukkainen som är ordförande för både OAJ och FOSU.

Forskarförbundets ordförande Maija S. Peltola betonar att samtidigt som den nya föreningen ger styrka på förbundsnivå, får också den lokala nivån stöd i intressebevakningen.

– Tillsammans är vi starkare och i samarbete kan vi ännu effektivare främja våra medlemmars intressen.

Den nya föreningen är en föreningarnas förening och har således inga personmedlemmar.

FOSU förhandlar för universiteten

Grundandet av Tiede ja Opetus innebär inga förändringar i förhandlingssystemet. Det är fortsättningsvis förhandlingsorganisationen FOSU som sköter avtalsförhandlingarna. Förhandlingsparterna är de samma som tidigare och förtroendemännens ställning förändras inte heller. Den nya föreningens uppgift är att stödja förhandlingsverksamheten och förtroendemannaarbetet.

FOSU förhandlar om kollektivavtalet för universitet med Bildningsarbetsgivarna som hör till Finlands Näringsliv EK. Dessutom förhandlar OAJ i FOSU:s namn med Bildningsarbetsgivarna om anställningsvillkoren för personalen vid universitetens övningsskolor.

Olli Luukkainen från OAJ är styrelseordförande för Tiede ja Opetus och Maija S. Peltola från Vetenskapsförbundet är vice ordförande.

På bilden: I det konstituerande mötet deltog Heljä Misukka, Olli Luukkainen, Johanna Moisio, Pasi Pesonen och Petri Lindroos samt på distans Maija S. Peltola, Santeri Palviainen, Mia Weckman och Hanna Tanskanen.

Fotograf: Leena Koskela