Maija S. Peltola fortsätter som ordförande för Forskarförbundet

Forskarförbundets höstmöte valde under mötet den 28 november ett presidium och en ny styrelse för förbundet.  

Professor, FD Maija S. Peltola fortsätter som ordförande för Forskarförbundet under den följande tvååriga mandatperioden.

Peltola arbetar som professor i fonetik på Åbo universitet, där hon bedriver ett laboratorium för inlärningsforskning som hon har grundat.  Hon har mer än 20 år av mångsidig erfarenhet av att intressebevaka forskningsarbete. Hon har varit ordförande för Turun yliopiston tieteentekijät sedan år 2010 och medlem av förbundets presidium de fyra senaste åren.

Som vice ordförande för mandatperioden 2021-22 valdes Tero Karjalainen (ITTE) och Sanni Tiitinen(TATTE).

FD Tero Karjalainen är forskningsledare vid Östra Finlands universitet och ordförande för ITTE. Han har också varit vice ordförande för Forskarförbundet under 2008-09 och 2019-20.

PD Sanni Tiitinen arbetar som forskardoktor vid Tammerfors universitet och valdes nyligen som ordförande för TATTE för en andra mandatperiod.

Höstmötet valde också styrelsemedlemmar och reservmedlemmar för året 2021.

Sammansättningen av Forskarförbundets styrelse 2021

Ordförande Maija S. Peltola (TYT)

Vice ordföranden Tero Karjalainen (ITTE) och Sanni Tiitinen (TATTE)

Ordinarie medlem Reservmedlem
Esa Hakala (INA) Eija Poteri (INA)
Tommi Kokkonen (HYT) Laura Kortesoja (HYT)
Pauli Väisänen (OYA) Pirkko Viitala (OYA)
Johanna Turunen (JYTTE) Matti Leppäniemi (JYTTE)
Meri Jalonen (SATY) Stina Giesecke (SATY)
Alex Jung (ATTE) Seppo Virtanen (TYT)
Ilona Mettiäinen (LATI) Hanna Rautajoki (TATTE)
Mika Helander (FfÅA) Sanna Rantakömi (ITTE)

Förbundsmötet godkände verksamhetsplanen, medlemsavgifter, budget, arvoden, val av revisorer och verksamhetsgranskare, val av ordförande och vice ordförande, val av styrelse och förbundsmötesinitiativ för år 2021 enligt Forskarförbundets stadgar. Forskarförbundets medlemsavgift hålls på samma nivå.

Läs mer: Forskarförbundets stadgar