Fri forskning och högklassig utbildning som stöder förnyelse av samhället är nycklarna till strukturell förändring

Vårt budskap till budgetförhandlingarna: Fri forskning och högklassig utbildning som stöder förnyelse av samhället är nycklarna till strukturell förändring

Det finländska samhället står inför stora omvälvningar: befolkningsutvecklingen, förändringen av arbetslivet och behovet av hållbar utveckling samt konsekvenserna av den utdragna coronakrisen förutsätter att vi kan förnya oss snabbt. Det är också viktigt att regeringen i budgetförhandlingarna i september utnyttjar all den potential som fri forskning som ger upphov till genombrott och en högklassig utbildning erbjuder för att främja den strukturella förändringen, konstaterar Finlands universitetsrektorers råd Unifi, Forskarförbundet, Professorsförbundet och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ samt Bildningsarbetsgivarna.

  • Det nuvarande forsknings- och utbildningspositiva regeringsprogrammet är en utmärkt utgångspunkt för Finlands framtid. Vi har emellertid som en följd av coronakrisen hamnat i en situation där samhället förändras i en snabb takt och där behovet av förnyelse och anpassning är större än tidigare. Vi kan inte längre bara vänta, utan nu vi måste bedriva en ambitiös ekonomisk politik som investerar i hållbar tillväxt, anser organisationerna.

Organisationerna föreslår också att Finlands regering utnyttjar forskningens och utbildningens möjligheter att stödja förnyelse av samhället i budgetförhandlingarna. Om regeringen handlar så genomför den följande:

  • Riktar tillgångarna i stimulanspaketet för 2021 klokt. En central mekanism för stimulans är investeringar som riktas till forskning och utbildning och som för sin del främjar förnyandet av det finländska samhället och näringslivet samt genomförandet av en strukturell förändring.
  • Förstår värdet av forskarstyrd forskning. Om regeringen investerar i fri forskning förbättrar den vetenskapssamfundets förutsättningar att göra genombrottsinnovationer som påskyndar hållbar tillväxt och lösningar för tuffa problem. Man ska undvika att forskningsfinansieringen splittras och andelen av riktad finansiering ökar. Inhemska satsningar i fri forskning hjälper oss också att få hit europeisk forskningsfinansiering, vilket stärker den goda cirkeln och är i linje med målen i färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.
  • Tryggar högklassiga utvidgningar av utbildning under de kommande åren. Det är viktigt att öka antalet studieplatser för nya studerande, och universiteten har kunnat genomföra dem snabbt för att underlätta samhällskrisen. För att man ska kunna öka andelen högutbildade till 50 procent före 2030 förutsätter detta även i fortsättningen tusentals nya studieplatser för nya studerande varje år. Det centrala för att bevara undervisningens kvalitet är att se till att de nya platserna ges tillräckliga resurser. Därmed säkerställer vi att Finland också i fortsättningen är känt för sin högklassiga utbildning.
  • Löser ansvarsfullt problemet med minskande inkomster från Veikkaus. Veikkaus har uppskattat att dess avkastning som riktas till undervisnings- och kulturministeriet minskar under det kommande året med upp till 140 miljoner euro. Dessa nedskärningar får inte försämra förutsättningarna att bedriva forskning.
  • Garanterar en förutsägbar verksamhetsmiljö för universiteten.Den akademiska gemenskapen ser med tillförsikt på framtiden. Vi litar på att regeringen fortsätter sin övervägda stimulanspolitik och att man inte behöver befara nya nedskärningar.

 

Mer information:

Tanja Risikko
Verksamhetsledare
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn 040 1952 037

 

Johanna Moisio

Verksamhetsledare

Forskarförbundet

tfn 040 0874 135

 

Jouni Kivistö-Rahnasto

Ordförande

Professorsförbundet

tfn 045 657 5757

 

Santeri Palviainen

Ordförande

Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL

tfn 040 5376211

 

Heljä Misukka

Utbildningsdirektör

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

tfn 050 528 6682

 

Laura Rissanen

Direktör

Bildningsarbetsgivarna

tfn 041 540 4505