Forskarförbundet vill ha öppet val av Akavas ordförande

Akavas nya ordförande för nästa fyraårsperiod väljs på förbundsmötet i augusti. Sture Fjäder, som innehaft posten sedan 2011, har uttryckt sin vilja att fortsätta i uppgiften. Även service manager, förvaltningsmagister Maria Teikari har ställt upp i ordförandevalet som kandidat för Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA). Forskarförbundet stöder Teikari.

– Vi har hoppats på ett öppet val, så att vi ska kunna diskutera den kommande ordförandens arbetslista, fackföreningsrörelsens riktning och Akavas sätt att svara på utmaningarna som har med organisering att göra. Teikari är väl förtrogen med arbetslivets utmaningar och har varit med och skapat nya funktionssätt för att möta och hjälpa människor, säger Maija S. Peltola, Forskarförbundets ordförande.

Ordförandekandidaten Maria Teikari är en expert på det nya arbetslivet med ett effektivt kontaktnät, en banbrytare i arbetslivsdiskussionen och en visionär ledare. Hon har i drygt 15 år arbetat i organisationer, företag, staten och kommunen. Teikari har mer än ett årtiondes ledarerfarenhet. För närvarande är hon service manager på YKA.

– För att vara framgångsrik behöver Akava en progressiv ledare som förstår sig på de krav och kunskaper som framtidens arbetsliv förutsätter. I min vision är 2020-talets Akava en smidig serviceorganisation, konstaterar Maria Teikari.

Teikari vill befrämja en konstant dialog mellan medlemskåren och det övriga samhället. Enligt henne är det nödvändigt att modigt och öppet studera tillståndet för hela fackföreningsrörelsen.

– Valet av ordförande är en av de viktigaste stunderna i en förenings demokrati och ett ypperligt tillfälle att diskutera organisationens framtid. Ett sådant val ska aldrig göras med blomsterdelegationer utan genom att föreslå äkta alternativ, mellan vilka en hederlig kamp äger rum. Vi kan erbjuda en förträfflig kandidat som kan lotsa Akava-gemenskapen in i en ny tid, säger Simo Pöyhönen, verksamhetsledare för YKA.