Förhandlingarna om det innevarande årets löner för de 34 000 löntagarna vid universiteten började i 17.1.

Förhandlingarna om det innevarande årets löneförhöjningar vid universiteten började på tisdagen den 17 januari. De gäller sammanlagt 34 000 löntagare.

Ordföranden för FOSU:s delegation för universitetssektorn Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och förhandlingschef Katja Aho påpekar att universiteten i Finland måste kunna konkurrera som arbetsplatser genom konkurrenskraftiga löner, hög kvalitet och föregångarskap inom arbetslivet.

Om ett förhandlingsresultat inte uppnås om lönerna i januari–februari, är det möjligt att säga upp det våren 2022 tecknade tvååriga kollektivavtalet så att det går ut i slutet av mars.

I detta fall skulle personalen vid alla universitet övergå till ett avtalslöst läge den 1 april. I ett avtalslöst läge iakttas bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet, men det är också möjligt att vidta organisationsmässiga åtgärder.

Förhandlingarna om universitetens allmänna kollektivavtal och bestämmelserna om övningsskolorna förs av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna.

Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning och förvaltning samt ledning.

Parterna möts nästa gång på fredag den 20 januari.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

Vi berättar om förhandlingarna varje vecka i vårt nyhetsbrev Neuvottelu-uutiset och på vår webbplats www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry. Hashtaggar #MeOlemmeYliopisto #neuvotellen2023.

Det är också en god idé att regelbundet använda webbplatsen Yliopistotes.fi. FOSU:s och dess medlemsförbunds webbdatabank innehåller all väsentlig information om universitetens kollektivavtal.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.