Förbättringar i reseförsäkringen efter årsskiftet

Reseförsäkringen som är en del av förbundets medlemsförmån förbättras då olycksfalls- och reseförsäkringen för fritiden överförs till Akavas försäkringssamarbetspartner Chubb vid årsskiftet.

Nästa år ingår även resgodsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring i reseförsäkringen och dessutom höjs åldersgränsen till 20 år för barn och barnbarn som reser tillsammans med den försäkrade.

Ytterligare uppgifter om den nya reseförsäkringen uppdateras på våra webbsidor i årsskiftet.

Turvas försäkringen gäller fram till den 31.12.2o22.