Fjäder fortsätter som ordförande för Akava – Teikaris kampanj får beröm

Akavas förbund som stödde Maria Teikari tackar kandidaten för en lyckad ordförandekampanj. Teikari fick 292 röster i ordförandekampen mot sittande ordförande Sture Fjäder. Fjäder valdes för en ny period på förbundsmötet den 25 augusti med 578 röster.

– Jag är glad att vi kunde erbjuda en utmärkt kandidat som Maria för att ta vidare Akava-gemenskapen till en ny era. Kampanjen tog upp för diskussion teman som är viktiga för Akava-gemenskapen, vilket också var vårt mål, säger Simo Pöyhönen, verksamhetsledare för YKA.

Teikaris ordförandekampanj som började i slutet av april uppmärksammades mycket i medier och Akava-gemenskapen. Teikari mötte representanter från nästan 30 Akavaförbund och förde mångsidig diskussion om Akavas och hela fackföreningsrörelsens framtid. Bland annat Forskarförbundet, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Finlands Psykologförbund, Akavas Specialorganisationer och Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen stödde hennes kandidatur under kampanjen.

– Teikaris kampanj lyfte fram väsentliga perspektiv om de behov som förändringen av arbetslivet ger upphov till och om fackföreningsrörelsens möjligheter att delta i uppbyggandet och i bringande av samstämmighet. Hennes budskap har fått mycket gensvar i Akava-gemenskapen och visade att man måste fortsätta med den mångstämmiga debatten om Akavas framtid och att alla förbund måste inkluderas, oberoende av storlek, konstaterar Maija S. Peltola, ordförande för Forskarförbundet.

Teikari själv säger att hon är nöjd trots att hon förlorade.

– Då jag ställde upp som kandidat till ordförande för Akava valde jag som min valslogan ”Fackföreningsrörelsen har framgång eller tynar bort tillsammans”. Det beskriver fortfarande väl min uppfattning om rörelsen och dess framtid. Likaså har min uppfattning om att det är fullt möjligt att göra saker tillsammans om man bara vill förstärkts. Jag tackar varmt alla förbund som stödde mig och min övriga stödtrupp, konstaterar Teikari.

De förbund som stödde Teikari tror att kampanjen utvecklade Akavas verksamhet.

– Man måste fortsätta arbetet med att förnya Akavas tillvägagångssätt. Vi önskar att Akava utvecklar ett allt mer diskuterande angreppssätt och att man lyssnar noggrant på medlemsförbundens åsikter innan man bildar en gemensam uppfattning för Akava. En internt stark Akava är också en starkare aktör i sitt påverkansarbete, konstaterar förbunden.