Besvara Forskarförbundets medlemsenkät

Den nionde enkäten som omfattar alla Forskarförbundets medlemmar genomförs i november. Du får en länk till enkäten per e-post i 17 november.

I enkätundersökningen som görs vart tredje år kartlägger vi bland annat medlemmarnas utbildning, anställningsförhållanden, löner och arbetsförhållanden samt förväntningar och åsikter. Undersökningens rapport utarbetas av PD Antero Puhakka från Östra Finlands universitet. Länken till enkäten kommer från Aula Research som svarar för det tekniska utförandet.

Det ligger i ditt intresse att svara eftersom vi utifrån resultaten kan peka på missförhållanden och kräva att de rättas till. Dessutom hjälper responsen oss att utveckla verksamheten i den riktning våra medlemmar önskar.

Kolla korgen för skräppost ifall du inte har fått enkäten. Det är också möjligt att vi har föråldrade kontaktuppgifter i vårt medlemsregister. Var snäll och uppdatera dem i e-kontakter.

Håll alltså ett öga på inkommande post och svara på enkäten före 9.12.!

Mera info: specialsakkunnig Maija Mattila, maija.mattila(at)tieteentekijat.fi, tfn 0207 589 618