Beställ medlemskalendern för 2022 i e-tjänsten före 31.5.

Efterfrågan på papperskalendrarna har minskat i så hög grad att vi även med tanke på miljön endast beställer kalendrar utifrån förhandsbeställningar.

Håll oss uppdaterade!

För att intressebevakningen ska lyckas är det viktigt att vi har uppdaterad kontaktinformation och information om din anställningssituation i medlemsregistret. Kontrollera och uppdatera dina uppgifter i vår e-tjänst.

E-tjänsten