Deans play a major role in improving the status of grant researchers

The letter (in Finnish) below was sent to the deans of the University of Oulu on 8.11.2022 to support the activities improving the position of grant researchers at the university equally.

Hyvät Oulun yliopiston dekaanit,

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen allekirjoittivat 4.2.2022 päätöksen apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi Oulun yliopistolla. Päätöksen mukaan kaikille ehdot täyttäville apurahatutkijoille taataan apurahan rinnalle osa-aikainen työsopimus, joka mahdollistaa työterveyshuollon, vakuutusturvan, työpisteen, IT-järjestelmäoikeudet, ynnä muita työsuhteeseen kuuluvia etuja ja velvollisuuksia. Työtehtäviin voi kuulua tutkimusta, opetusta tai muita ko. tason tehtävään liittyviä toimia, jotka tukevat yksikön ja tiedekunnan tavoitteita. Tavoitteena on , että osa-aikainen työsopimus yhdenmukaistaa apurahatutkijoiden ansiotason kokoaikaisella työsopimuksella vastaavia työtehtäviä hoitavien tutkijoiden ansiotasoon nähden. Osa-aikaisuusprosentti voi yleensä olla maksimissaan noin 24 riippuen apurahan myöntävän säätiön tai rahaston linjauksista, mutta sen on päätöksen mukaan oltava vähintään 10.

Aloitteen työsopimuksen tekemisestä esihenkilölle tekee apurahatutkija itse. Jotta apurahatutkijoille solmitaan päätöksen mukaiset sopimukset, on tärkeää, että apurahatutkijat, esihenkilöt, tutkimusyksiköt sekä tiedekunnat ovat tietoisia uudesta käytännöstä ja sen soveltamisesta. Siksi toivommekin, että tiedekunnat ottavat aktiivisen roolin ja viestivät yksiköiden ja esihenkilöiden suuntaan, että päätös on Oulun yliopistossa voimassa. Asia on luonnollisesti huomioitava myös budjetoinnissa. Näin takaamme, että apurahatutkijat tulevat tasa-arvoisesti kohdelluksi kaikissa tiedekunnissa ja yksiköissä.

Apurahojen yhteyteen solmittavat osa-aikasopimukset ovat paikoin erityislaatuisia ja huomioitavia asioita on paljon. Epäselvissä tilanteissa yliopiston luottamusmiehet ja liitot voivat myös auttaa ja neuvoa apurahatutkijoita tilanteen mukaisesti.
Olemme erittäin tyytyväisiä, että Oulun yliopisto on päättänyt kehittää apurahatutkijoiden asemaa tasavertaiseksi muiden yliopiston tulosta tuottavien tutkijoiden kanssa. Tämä tekee Oulun yliopistosta houkuttelevan paikan tehdä tutkimusta ja hakea niin apurahoja kuin muutakin tutkimusrahoitusta.

Terveisin
Oulun yliopiston tieteentekijät OUTI ry