Puheenjohtajan tervehdys

Jytten puheenjohtaja Johanna Turunen pohti Talvitiedotteessa 2/2021 julkaistussa tervehdyksessään ammattiliittotoimintaa laveasti kestävyyden näkökulmasta. Puheenjohtajan tervehdys julkaistaan nyt Jytten blogissa pienin muutoksin.

Hei jytteläiset,

Eka vuosi Jytten puheenjohtajana on kulunut pelottavan nopeasti. Moni asia tuntuu olevan vähän hämärän peitossa. Pitkittyneellä pandemialla ja epävarmuuden keskellä elämisellä on ollut varmasti keskeinen rooli, mutta huomaan usein myös kadottavani ajantajun uuden äärellä, ja tämä vuosi on todella sisältänyt paljon uusia asioita.

Jytten hallitus on kokoontunut kuluneiden kahden vuoden aikana lähes pelkästään etänä. Kenties juuri teknologian etäännyttävän vaikutuksen vuoksi olen tänä aikana pohtinut Jytten roolia osana yhteistä yliopistoyhteisöämme. Itselleni kestävyys monissa merkityksissään on noussut mieleen usein. Tai ehkä kyse on ennemminkin kestämättömyydestä. Moni keskeinen toimintamallimme ei ole kestävällä pohjalla: akateeminen työkulttuuri, kasvava kilpailu, kansainvälistymisen pelkistäminen matkustamiseksi, jatkuva epävarmuus, määräaikaisuudet, hankehumppa ja toki koko suhteemme maapalloon.

Maailma yliopistojen ja ammattiliittojen ympärillä onkin muuttunut paljon ja meidän on ammattiliittona muututtava sen mukana. Haluamme jatkossa päästä toiminnassamme lähemmäs tieteentekijöiden arkea, viestiä omasta toiminnastamme paremmin ja edistää arvoja, jotka koemme tärkeiksi. Osana tätä toimintaa, tuleva toimintavuosi on pyhitetty tieteentekijöiden työn, ilmaston ja kestävyyden yhteyksien pohtimiselle. Tulemme vuoden mittaan pohtimaan konkreettisia toimia, kuinka yhdessä voimme tehdä yliopistosta kestävämmän paikan työskennellä maapallon kantokyvyn kannalta. Tämän lisäksi haluamme toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta, sillä kauniista puheista huolimatta yliopistoilla on vielä paljon konkreettista työtä tehtävänä.

Tulemme myös jatkamaan työtä kestävämmän työkulttuurin puolesta, jossa yksilöt eivät ole vain resursseja ja potentiaalisia julkaisupisteitä tai tutkintoja. Ammattiliitoilla on tärkeä rooli osana valtakunnallista edunvalvontaa. Monille tämä edunvalvonta pelkistyy muutaman vuoden välein toistuviin TES-neuvotteluihin, jotka käydään myös tänä keväänä 2022. TES-sopimuksen merkitystä ei tule väheksyä, sillä se luo pohjan oikeuksillemme tieteentekijöinä. Koenkin usein huolta siitä, kuinka huonosti tuon sopimuksen sisältö tunnetaan työyhteisössämme. Sopimukseen tutustuminen ja sen vaikutusten ymmärtäminen on ylivoimaisesti paras itsepuolustuskeino akateemisessa maailmassa.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että liitot tekevät myös paljon muuta ja juuri tällä usein piiloon jäävällä toiminnalla on keskeinen rooli, jos mietimme yliopistotyön kestävyyttä inhimillisten resurssien näkökulmasta. Liitto on viime vuosina esimerkiksi voittanut useita oikeustapauksia jäsenistömme laittomista irtisanomisista tai määräaikaisuuksien ketjuttamisesta. Kokonaisuutena on kyse sadoista tuhansista euroista. Liitolla on ollut myös keskeinen rooli juuri julkistetun Suomen Akatemian liikkuvuusvaatimuksen poistossa. Kaikki nämä saavutukset vaativat valtavan määrän työtä. Tämä työ kestävämmän akateemisen työkulttuurin puolesta vaatii kollektiivisuutta, solidaarisuutta ja joukkovoimaa.

Samalla on tärkeää keskittyä myös kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kestävyyteen. Paikallisten toimijoiden tukeminen on meille tärkeä ideologinen valinta. Virkistystoiminnassa tullaan jatkossakin tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja ja tukemaan erityisesti paikallista kulttuuri-, urheilu-, ravintola- ja palvelutoimintaa sekä kestävää kaupunkikulttuuria.

Johanna Turunen
Jytten puheenjohtaja