Jytteläiset vaikuttavat Jyväskylän yliopistopolitiikkaan

Jytteläiset ovat edustajina useissa Jyväskylän yliopiston työryhmissä ja toimikunnissa. Edustajiin voi olla yhteydessä, jos jokin työryhmän tai toimikunnan alaan kuuluva asia mietityttää.

 

Työsuojelutoimikunta
Jytten edustajat: Antti Löppönen ja Heli Niskanen
Varalla: Stefan Baumeister ja Hannah Yoken
https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/tyosuojelutoimikunta

Elina Laurila on yksi JYU:n työsuojeluvaltuutetuista

Yhdenvertaisuus-  ja tasa-arvotoimikunta
Jytten edustaja: Heidi Kosonen ja Johanna Turunen

YPJ-arviointityöryhmä
Tutkimushenkilökunnan työryhmä: Matti Leppäniemi (varalla: Johanna Turunen)
Muun henkilökunnan työryhmä: Heli Niskanen (varalla: Johanna Turunen)

Jyväskylän yliopiston hallitus (toimikausi 2022 – 2025)
Hallituksessa toimii muun henkilöstön edustajana Olli-Pekka Moisio

Jyväskylän yliopiston yliopistokollegio (toimikausi 2022 – 2025)
Yliopistokollegiossa istuvat varajäseninä Matti Leppäniemi ja Antti Löppönen