Jytteläiset vaikuttavat Jyväskylän yliopistopolitiikkaan

Jytteläiset ovat edustajina useissa Jyväskylän yliopiston työryhmissä ja toimikunnissa. Edustajiin voi olla yhteydessä, jos jokin työryhmän tai toimikunnan alaan kuuluva asia mietityttää.

 

Työsuojelutoimikunta
Jytten edustajat: Elina Laurila ja Kaisa Laitinen.
Varalla: Hilkka Paldanius ja Johanna Turunen
https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/tyosuojelutoimikunta

Yhdenvertaisuus  ja tasa-arvotoimikunta
Jytten edustaja: Leena Lindström
https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/tasa-arvotoimikunta

YPJ-arviointityöryhmä
Tutkimushenkilökunnan työryhmä: Matti Leppäniemi (varalla: Kaisa Laitinen)
Muun henkilökunnan työryhmä: Heli Niskanen (varalla: Melissa Plath)

Osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö -kehittämisryhmä
Jytten edustaja: Johanna Turunen

Sisäisen resurssoinnin kehittämisryhmä
Jytten edustaja: Mikko Jakonen

Jyväskylän yliopiston hallitus (toimikausi 2018 – 2021)
Hallituksessa toimii muun henkilöstön edustajana Olli-Pekka Moisio

Jyväskylän yliopistokollegio (toimikausi 2018 – 2021)
Yliopistokollegiossa istuu Jytten aktiivina Mikko Jakonen