Jytten jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Tieteentekijöihin kuuluminen kannattaa! Jyväskylän tieteentekijöiden eli Jytten jäsenenä tukenasi on paikallisyhdistyksen ja liiton voima, asiantuntemus ja apu.

Jytte auttaa jäseniään työhön ja työttömyyteen liittyvissä arjen ongelmatilanteissa, valvoo jäsentensä työoikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etuja Jyväskylän yliopistossa ja neuvottelee tarvittaessa jäsentensä puolesta.

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun olet työttömyyskassan jäsenenä ollessasi ollut työttömyyttä lähinnä edeltävän 28 kuukauden aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jolloin kuulut perusturvaa korkeamman, ansioon suhteutetun työttömyysturvan piiriin. Työssäolon ei tarvitse olla yhtäjaksoista, kunhan vähintään 18 tunnin (sivutoimisilla tuntiopettajilla vähintään 7 tunnin) työviikkoja kertyy vaadittu määrä.

Jytteen voit liittyä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen, jonka löytät linkitettynä sivupalkista oikealta. Jäsenmaksun voit antaa työnantajan perittäväksi valtakirjalla tai voit maksaa jäsenmaksun itse. Myös valtakirjalomake löytyy sivupalkista.

Jäsenmaksu

Vuodesta 2022 alkaen Jytten jäsenmaksu on 1 % päätyönantajan maksamasta palkasta ja palkkioista. Muilta kuin palkansaajilta (apurahatutkijat, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla olevat, hoitovapaalla olevat, asevelvolliset, työttömät, opiskelijat tai muusta syystä palkattomalla vapaalla olevat) maksu on 8 euroa/kk.

Liiton tai jäsenyhdistyksen vaihtaminen

Ammattiliiton ja työttömyyskassan vaihtaminen on helppoa. Jos kuulut tällä hetkellä johonkin toiseen liittoon ja haluaisit liittyä Tieteentekijöiden liittoon, lähetä ensin jäsenhakemus Tieteentekijöiden liittoon. Jäsenhakemuksen voit tehdä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen. Kun olet saanut varmistuksen jäsenyytesi hyväksymisestä, toimita eroilmoitus vanhaan ammattiliittoon ja työttömyyskassaan. Lain mukaan et voi olla kahden työttömyyskassan jäsenenä yhtä aikaa. Kun hoidat liittymisen ja eroamisen tässä järjestyksessä, työttömyysturvasi jatkuu katkoksitta. Näin aikaisemman työttömyyskassan jäsenyysaikana hankkimasi työssäoloaika ja jäsenyysaika säilyvät ja siirtyvät mukanasi.

Muista kuitenkin itse kertoa työnantajallesi/palkanlaskijallesi liiton vaihdoksesta, jotta he maksavat jäsenmaksusi oikeaan liittoon heti siirryttyäsi. Työttömyyskassaa voit vaihtaa vain palkkatyösuhteen aikana. Esimerkiksi työttömänä, hoitovapaalla tai apurahalla ollessasi et voi vaihtaa työttömyyskassaa.

Eläköityminen

Kun jäät eläkkeelle, sinulla on erilaisia vaihtoehtoja jäsenyytesi suhteen. Voit olla myös eläkkeelle siirryttyäsi Jytten jäsen, jolloin olet oikeutettu kaikkiin jäsenetuihin työttömyysturvaa ja työsuojelutoimintaa lukuunottamatta. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on vuosittain 60€. Jotta eläkeläisjäseneksi siirtyminen on mahdollisimman sujuvaa, kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä liiton jäsenpalveluihin: jasenpalvelu[at]tieteentekijat.fi. Ilmoitathan viestissä halusi siirtyä eläkeläisjäseneksi ja liitäthän mukaan todistuksen eläköitymisestäsi.

Halutessasi voit myös luopua jäsenyydestä kokonaan. Tässä tapauksessa kannattaa myös olla yhteydessä jäsenpalveluihin (yhteystieto yllä), mutta viestissä tulee käydä selvästi ilmi halusi päättää jäsenyys. Kerrothan halustasi erota jäsenyhdistyksestä (Jyttestä) ja/tai työttömyyskassasta.

Muistathan aina tietojesi muuttuessa päivittää ajantasaiset yhteystietosi jäsenrekisteriin! Rekisterissä olevien tietojen avulla sähköpostimme ja jäsentiedotteemme löytävät perille. Jäsentietojen päivitys onnistuu helposti ja nopeasti verkon kautta.