Jukon pääluottamushenkilö Jyväskylän yliopistossa

Pääluottamushenkilö Erja Kosonen
Musiikin laitos (M 304), puh. 050 376 7017, s-posti: erja.kosonen [at] jyu.fi

 

Jytteläiset Jukon luottamushenkilöt vuonna 2020

Matti Leppäniemi
Kauppakorkeakoulu (Ag D422.3), puh. 040 805 4646, s-posti: matti.leppaniemi [at] jyu.fi

Melissa Plath
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (OPK 317.2), puh. 040 024 8075, s-posti: melissa.plath [at] jyu.fi

Tanja Välisalo
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (OPK 109), puh. 040 031 6953, s-posti: tanja.valisalo [at] jyu.fi

Jäsenet voivat ottaa yhteyttä kehen tahansa luottamushenkilöistä
tiedekunnasta ja laitoksesta riippumatta.