Apurahoja Jytten jäsenille

Jytten jäsenet voivat hakea yhdistykseltä pieniä apurahoja ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Apurahoja myönnetään esimerkiksi ammatilliseen jatkokoulutukseen tai ulkomaille suuntautuviin konferenssimatkoihin. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Erityisesti pyritään tukemaan sellaisten jäsenten kouluttautumista, jotka ovat työttömiä tai apurahatutkijoita. Työsuhteessa olevien hakijoiden tukeminen riippuu kunkin hakukauden kokonaishakijamäärästä, työttömien ja apurahatutkijoiden osuudesta, haettavista apurahamääristä sekä jaettavissa olevasta summasta.

Hakuohjeet

Liitä apurahahakemuslomakkeeseen korkeintaan yhden A4-sivun pituinen kuvaus, joka sisältää seuraavat tiedot: 1) apurahahakukohde (mitä, missä, milloin ja miksi) sekä 2) hakukohteen kokonaisbudjetti ja tiivis rahoitussuunnitelma.

Lähetä apurahahakemuslomake ja sen liitesivu (max. yksi A4) yhtenä pdf-tiedostona Jytten jäsensihteerille osoitteeseen melissa.plath [at] jyu.fi. Merkitse sähköpostiviestin aiheeksi ”Jytte – apurahahakemus”.

Hakemuslomakkeen löytät täältä: JytteApurahahakemuslomake2019

Apurahan myöntämisestä / hakemuksen hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse. Myönnettyjen apurahojen saajat julkaistaan myös Jytten verkkosivuilla.

Kevään 2020 apurahahaku on nyt päättynyt. Apurahat avautuvat hakuun seuraavan kerran syksyllä 2020.

Huomaathan,  että apurahoja ei makseta takautuvasti. Apurahalle kohdistuvan matkan tai koulutuksen tulee ajoittua hakuajan päättymisen jälkeen.

Apurahaa ei ole mahdollista saada, jos olet saanut Jytteltä apurahan viimeisen kahden vuoden aikana.