Apurahoja Jytten jäsenille

Jytten jäsenet voivat hakea yhdistykseltä pieniä apurahoja ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Apurahoja myönnetään esimerkiksi ammatilliseen jatkokoulutukseen tai ulkomaille suuntautuviin konferenssimatkoihin. Eurooppaan suuntautuvia matkoja tuetaan korkeintaan 500 euron ja Euroopan ulkopuolelle suuntautuvia korkeintaan 900 euron summilla.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Erityisesti pyritään tukemaan sellaisten jäsenten kouluttautumista, jotka ovat työttömiä tai apurahatutkijoita. Työsuhteessa olevien hakijoiden tukeminen riippuu kunkin hakukauden kokonaishakijamäärästä, työttömien ja apurahatutkijoiden osuudesta, haettavista apurahamääristä sekä jaettavissa olevasta summasta.

Jytten yleislinjauksen mukaan on laitosten velvollisuus rahoittaa työsuhteisten tutkijoiden konferenssi- ja muut työmatkat, joten kysythän tukea laitosjohdoltasi ennen kuin haet Jytten apurahaa. Sama periaate koskee tohtorikoulutettavien väitöskirjojen kielentarkistuskuluja.

Hakuohjeet

Liitä apurahahakemuslomakkeeseen korkeintaan yhden A4-sivun pituinen kuvaus, joka sisältää seuraavat tiedot: 1) apurahahakukohde (mitä, missä, milloin ja miksi) sekä 2) hakukohteen kokonaisbudjetti ja tiivis rahoitussuunnitelma. Jos olet hakemassa apurahaa konferenssimatkaa varten, ilmoitathan, onko esityksesi tai työpajasi hyväksytty. Laadithan apurahahakemuksen yhtä huolella, kuin laatisit säätiöiltäkin haettaessa.

Lähetä apurahahakemuslomake ja sen liitesivu (max. yksi A4) yhtenä pdf-tiedostona Jytten tiedottajalle osoitteeseen hannah.k.yoken[at] jyu.fi. Merkitse sähköpostiviestin aiheeksi ”Jytte – apurahahakemus”.

Hakemuslomakkeen löydät täältä: JytteApurahahakemuslomake2024

Apurahan myöntämisestä / hakemuksen hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse. Myönnettyjen apurahojen saajat julkaistaan myös Jytten verkkosivuilla.

Apurahoja on mahdollista hakea kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. Keväisin apurahat ovat haettavissa toukokuussa ja syksyisin marraskuussa.

Toukokuun 2024 apurahahakukausi alkaa 1.5. ja päättyy 31.5. klo 23.59.

Huomaathan, että apurahoja ei makseta takautuvasti. Apurahalle kohdistuvan matkan tai koulutuksen tulee ajoittua hakuajan päättymisen jälkeen. Huomaathan myös hakukarenssin hakijoille, joille myönnetty Jytten apuraha viimeisen kahden kalenterivuoden aikana.