Jytten toiminta

Jyväskylän tieteentekijät ry eli Jytte kuuluu Tieteentekijöiden liittoon. Tieteentekijät on osa keskusjärjestö Akavaa. Jytte auttaa jäseniään työhön ja työttömyyteen liittyvissä arjen ongelmatilanteissa, valvoo jäsenistönsä työoikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etuja Jyväskylän yliopistossa ja neuvottelee tarvittaessa jäsentensä puolesta.

Edunvalvontaa ja kokouksia

Tiedon hankkiminen jäsenten etuja koskevista asioista, tiedottaminen jäsenille kuuluvista eduista ja oikeuksista, jäsenten ammatillisen kehittymisen tukeminen, yhteyden pitäminen jäseniin sekä vaikuttaminen yliopiston hallinnointiin ovat yhdistyksen varsinaista toimintaa. Myös työtaisteluvalmiuden ylläpitäminen lukeutuu yhdistyksen perustehtäviin.

Jytte on mukana erilaisissa yliopiston työryhmissä, kuten työsuojelutoimikunnassa, tasa-arvotoimikunnassa ja YPJ-arviointityöryhmässä. Yhteistyö pääluottamushenkilön, luottamushenkilöiden ja yliopiston hallituksessa olevan henkilöstön edustajan kanssa kanssa on tiivistä. Jytten hallituksen jäseniä on edustajina muun muassa Tieteentekijöiden hallituksessa ja Nuorten tutkijoiden jaostossa. Jytten hallitus kokoontuu 8 – 10 kertaa vuodessa.

Jytten kevät- ja syyskokoukset ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Kokouksissa on sääntömääräisten asioiden lisäksi mahdollista ottaa esille myös muita käsiteltäviä asioita, ja kokoukset ovatkin hyviä väyliä kaikille Jytten jäsenille päästä vaikuttamaan tieteentekijöiden etuihin ja oikeuksiin. Jytte huolehtii myös jäsentensä jaksamisesta tarjoamalla säännöllisesti virkistystoimintaa.

Kaikenlaiset ideat toiminnan kehittämiseen ovat tervetulleita: Jytten hallituksen jäsenet työskentelevät yhdistyksen jäseniä varten, joten otathan yhteyttä, jos haluat kysyä tai antaa palautetta yhdistyksen toiminnasta.

Löydät sivupalkista Jytten säännöt ja linkit Jytten toimintakertomuksiin kolmen edellisen vuoden ajalta sekä kuvaukseen Jytteläisten vaikuttavuudesta Jyväskylän yliopistolla.

 

Jytten toiminnan vuosikello

Keväisin

Kevätkokous. Kevätkokouksessa esitellään toiminta- ja tilikertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kevätkokous pidetään yleensä maaliskuussa, ja se on avoin kaikille Jytten jäsenille.

Jäsenkahvit. Jytten jäsenet voivat tulla kahvittelemaan ja keskustelemaan esimerkiksi työsuhdeasioista, palkkauksesta, hiljaisesta tiedosta, kuulemaan vinkkejä ja jakamaan omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Paikalla on aina 1 – 2 Jytten hallituksen jäsentä ja/tai luottamushenkilöä. Jäsenkahveilla voi olla tietty teema, esimerkiksi nuorten tutkijoiden oikeudet, tai kahvit voidaan järjestää yleisten ajankohtaisten asioiden äärelle.

Apurahahaku. Jytte tarjoa jäsentensä ammatillisen osaamisen kehittämiseen pieniä apurahoja. Hakuajasta tiedotetaan aina erikseen.

Virkistystoimintaa. Jytte tarjoaa jäsenilleen joko ilmaiseksi tai pienellä osallistumismaksulla mm. kulttuuria, urheilua, matkoja ja retkiä.

 

Syksyisin

Syyskokous. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle vuodelle, määrätään jäsenmaksun suuruus, hyväksytään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma, valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat seuraavalle vuodelle, valitaan liittokokousedustajat ja -varaedustajat sekä yhdistyksen ehdokkaat Tieteentekijöiden liiton hallitukseen seuraavalle vuodelle. Syyskokous pidetään yleensä marraskuussa, ja se on avoin kaikille yhdistyksen jäsenille.

Seminaari ajankohtaisesta teemasta. Syksyn seminaari pyritään pitämään jäsenistöä kiinnostavasta ajankohtaisesta aiheesta. Esimerkiksi syksyn 2019 seminaari järjestettiin yhteistyössä Tieteentekijöiden liiton johtoportaan kanssa. Seminaariaiheita voivat ehdottaa myös jäsenet.

Jäsenkahvit. Jytten jäsenet voivat tulla kahvittelemaan ja keskustelemaan esimerkiksi työsuhdeasioista, palkkauksesta, hiljaisesta tiedosta, kuulemaan vinkkejä ja jakamaan omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Paikalla on aina 1 – 2 Jytten hallituksen jäsentä ja/tai luottamushenkilöä. Jäsenkahveilla voi olla tietty teema, esimerkiksi nuorten tutkijoiden oikeudet, tai kahvit voidaan järjestää yleisten ajankohtaisten asioiden äärelle.

Apurahahaku. Jytte tarjoa jäsentensä ammatillisen osaamisen kehittämiseen pieniä apurahoja. Hakuajasta tiedotetaan aina erikseen.

Virkistystoimintaa. Jytte tarjoaa jäsenilleen joko ilmaiseksi tai pienellä osallistumismaksulla mm. kulttuuria, urheilua, matkoja ja retkiä.

Pikkujoulut. Pikkujouluissa jäsenet kokoontuvat yhteen juhlistamaan joulunaikaa. Tarjolla on ruokaa, juomaa ja ohjelmaa. Pikkujoulut pidetään yleensä marraskuussa syyskokouksen yhteydessä.