Jytten toiminta

Jyväskylän tieteentekijät ry eli Jytte kuuluu Tieteentekijöiden liittoon. Tieteentekijät on osa keskusjärjestö Akavaa. Jytte auttaa jäseniään työhön ja työttömyyteen liittyvissä arjen ongelmatilanteissa, valvoo jäsenistönsä työoikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etuja Jyväskylän yliopistossa ja neuvottelee tarvittaessa jäsentensä puolesta. Jytten jäsenenä olet myös osa paikallista tieteentekijöiden verkostoa, ja pääset nauttimaan erinäisistä jäseneduista.

Edunvalvontaa ja kokouksia

Tiedon hankkiminen jäsenten etuja koskevista asioista, tiedottaminen jäsenille kuuluvista eduista ja oikeuksista, jäsenten ammatillisen kehittymisen tukeminen, yhteyden pitäminen jäseniin sekä vaikuttaminen yliopiston hallinnointiin ovat yhdistyksen varsinaista toimintaa. Myös työtaisteluvalmiuden ylläpitäminen lukeutuu yhdistyksen perustehtäviin.

Jytte tiedottaa jäseniään pääasiassa sähköpostilistan ja verkkosivujen välityksellä. Muistathan aina tietojesi muuttuessa päivittää ajantasaiset yhteystietosi jäsenrekisteriin, jotta jäsentiedotteemme löytävät perille.

Jytte on mukana erilaisissa yliopiston työryhmissä, kuten työsuojelutoimikunnassa, tasa-arvotoimikunnassa ja YPJ-arviointityöryhmässä. Yhteistyö pääluottamushenkilön, luottamushenkilöiden ja yliopiston hallituksessa olevan henkilöstön edustajan kanssa on tiivistä. Jytten hallituksen jäseniä on edustajina muun muassa Tieteentekijöiden hallituksessa ja Nuorten tutkijoiden jaostossa. Jytten hallitus kokoontuu 8 – 11 kertaa vuodessa.

Löydät sivupalkista Jytten säännöt ja linkit Jytten toimintakertomuksiin vuodesta 2017 lähtien sekä kuvaukseen Jytteläisten vaikuttavuudesta Jyväskylän yliopistolla.

Tapahtumat ja edut jäsenille

Jytten kevät- ja syyskokoukset ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Kokouksissa on sääntömääräisten asioiden lisäksi mahdollista ottaa esille myös muita käsiteltäviä asioita, ja kokoukset ovatkin hyviä väyliä kaikille Jytten jäsenille päästä vaikuttamaan tieteentekijöiden etuihin ja oikeuksiin. Jytte huolehtii myös jäsentensä jaksamisesta tarjoamalla säännöllisesti virkistystoimintaa.

Kevätkokous. Kevätkokouksessa esitellään toiminta- ja tilikertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kevätkokous pidetään yleensä maaliskuussa, ja se on avoin kaikille Jytten jäsenille. Kevätkokouksessa on tarjolla ruokaa ja juomaa ja mahdollisuus tutustua hallituksen jäseniin ja muihin jytteläisiin.

”Jytten kevätkokouksissa on ihanaa se, että sinne uskaltaa mennä myös ihminen, joka ei aina jaksa olla sosiaalinen eikä päivän päätteeksi välttämättä halua puhua mitään kenellekään. Vaikka kokouksissa saa rupatella ja keskustella, siellä voi myös istua hissuksiin laitamilla, kuunnella uteliaana mitä tiede- ja yliopistomaailmassa on meneillään ja syödä hyvää sapuskaa. Sama koskee muuten myös syyskokousta.” – Jytten jäsen.

Syyskokous ja pikkujoulut. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle vuodelle, määrätään jäsenmaksun suuruus, hyväksytään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma, valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat seuraavalle vuodelle, valitaan liittokokousedustajat ja -varaedustajat sekä yhdistyksen ehdokkaat Tieteentekijöiden liiton hallitukseen seuraavalle vuodelle. Syyskokous pidetään yleensä marraskuussa, ja se on avoin kaikille yhdistyksen jäsenille. Syyskokouksen ohessa järjestettävissä Pikkujouluissa jäsenet kokoontuvat yhteen juhlistamaan joulunaikaa. Tarjolla on yleensä ruoan ja juoman lisäksi jotakin hauskaa ohjelmaa.

Apurahahaut. Jytte tarjoa jäsentensä ammatillisen osaamisen kehittämiseen pieniä apurahoja. Hakuajasta tiedotetaan aina erikseen sähköpostilistalla, mutta yleensä ne järjestetään huhti-toukokuussa ja marraskuussa. Apurahojen suuruudesta, tuetuista hakukohteista ja hakemisesta löydät lisää tietoa täältä.

Virkistystoimintaa ja tapahtumia. Jytte tarjoaa jäsenilleen lippuja erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, kuten teatteriin, oopperaan, erinäisiin klassisen ja populaarimusiikin esityksiin ja mm. futsal- ja jääkiekko-otteluihin. Lisäksi on järjestetty erilaisia eksklusiivisia jäsentilaisuuksia, kuten viininmaistelu- ja saunailtoja, ja pieniä retkiä ja matkoja, kuten illallisristeily Päijänteen saaristoon. Jytte järjestää myös seminaareja ja keskustelutilaisuuksia jäsenistöä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Ideoita tapahtumien teemoiksi tai virkistyseduiksi voi ehdottaa hallituksen jäsenille. Virkistyksestä ja jäsentapahtumista saat tietoa vain Jytten sähköpostilistan välityksellä, joten ajantasaisten yhteystietojen ylläpitäminen jäsenrekisterissä kannattaa.

Muut jäsenedut. Edellä mainittujen etujen lisäksi saat käyttöösi Tieteentekijöiden jäsenedut. Jäsenetuina ovat muun muassa liiton lakimiesten palvelut. Käy katsomassa kaikki jäsenedut Tieteentekijöiden sivuilta.

Kaikenlaiset ideat toiminnan kehittämiseen ovat tervetulleita: Jytten hallituksen jäsenet työskentelevät yhdistyksen jäseniä varten, joten otathan yhteyttä, jos haluat kysyä jotakin, esittää toivomuksia virkistykseen liittyen tai antaa palautetta yhdistyksen toiminnasta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät täältä.