Kevään 2022 apurahapäätökset

Kevään 2022 aikana Jytte on myöntänyt apurahaa 17 hakijalle yhteensä 7850 euron edestä. Hakijoita on ollut kaikkineen 26. Keväästä 2020 kevääseen 2022 on koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan tähden ollut jatkuva haku, jonka johdosta päätöksiä on tehty kuukausittain Jytten hallituksen kokouksissa. Syksystä 2022 lähtien palataan kahteen keskitettyyn hakukauteen. Keväisin apurahat ovat haettavissa huhti-toukokuussa ja syksyisin marras-joulukuussa.

Kevään 2022 apurahansaajat ovat:

 • Jenny Säilävaara, konferenssimatkaa varten (500 e).
 • Joonas Tammela, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Kreeta Niemi, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Atte Arffman, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Pauliina Puranen, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Jaakko Vuori, konferenssimatkaa varten (100 e)
 • Juulia Lautaoja, konferenssimatkaa varten (250 e)
 • Liia-Maria Raippalinna, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Sophie Alix Capdeville, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Dandison Ukpabi, koulutusta varten (500 e)
 • Pirja Hyyryläinen konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Venla Rantanen, koulutusta varten (500 e)
 • Kaisa Kortekallio, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Marianne Notko, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Johanna Kotikangas, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Anna-Mari Aulén, konferenssimatkaa varten (500 e)
 • Outi Aarresola, konferenssimatkaa varten (500 e)

Apurahapäätöksissä on painotettu erityisesti apurahasuhteisten ja työttömien tutkijoiden kouluttautumis- ja konferenssimahdollisuuksien tukemista. Myös muut mahdolliset tilanteet, joissa esim. väitöskirjaa osa-aikatyön ohella tekevä tutkija tarvitsee tukea konferenssiosallistumiseen, tulevat kyseeseen. Apurahoista päätetään aina tapauskohtaisen harkinnan jälkeen.

Konferenssimatkahakemuksia on tullut paljon myös työsuhteisilta tutkijoilta, joiden rahoittaminen on normaalitilanteissa työnantajan velvollisuus. Samaten apurahoja on haettu tohtorikoulutettavien väitöskirjojen kielentarkistuskuluihin, joiden rahoittaminen kuuluu tiedekunnille/ laitoksille. Jytte rohkaisee tämänkaltaisia hakijoita tiedustelemaan rahoitusta ensin omalta tiedekunnalta/ laitokselta, ja vasta sitten Jytteltä.

Lue lisää apurahan hakemisesta täältä: Apurahat – Tieteentekijät (tieteentekijat.fi)