Keskiryhmän edustaja yliopiston hallitukseen valittu, kollegiovaalin äänestys alkaa

Hyvät jytteläiset,

Syksyn aikana tullaan yliopistossa valitsemaan taas uudet edustajat yliopiston hallitukseen, kollegioon ja tiedekuntaneuvostoihin. Erilaisissa päättävissä elimissä toimiminen on keskeinen osa järjestöjen edunvalvontatyötä. Onkin ilo ilmoittaa, että jytteläinen Olli-Pekka Moisio on valittu 28.08.2021 yliopiston hallitukseen yhteistyössä muiden keskiryhmän järjestöjen kanssa (Jyväskylän yliopiston opetusalan paikallisyhdistys (JYLL), Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY, Jyväskylän yliopiston ammattiosasto (JYTT)). On hienoa, että keskiryhmä voi puhua asiassa yhteisellä äänellä. Toisaalta yhtenäinen tuki on myös merkki Olli-Pekan viime kauden aikana tekemästä työstä.  Olli-Pekan terveiset yliopistolaisille voit lukea alta. Jytte onnittelee Olli-Pekkaa!

Myös kollegion vaalien äänestys alkaa huomenna 30.09.2021. Jos olet asettumassa ehdolle kollegioon, olethan myös yhteydessä Jytten hallitukseen, niin katsotaan minkälaista tukea voisimme mahdollisesti tarjota vaalien aikana.

Terveisin,

Johanna Turunen

johanna.k.turunen@jyu.fi

Jytten puheenjohtaja

 

Hyvä yliopistolainen

Olen nyt toiminut Jyväskylän yliopiston hallituksessa neljä vuotta ja pyrin jatkokaudelle. Hallitustyöskentelyni keskeisenä lähtökohtana on ollut avoimuus ja keskusteluyhteyden rakentaminen yliopistoyhteisössä. Miksikö haen toiselle kaudelle yliopiston hallitukseen? Ensinnäkin ajattelen, että moni tärkeäksi kokemani asia yliopistoyhteisömme strategisessa kehittämisessä on vielä kesken. Hallituskauden aikana tärkeäksi tulevaksi kehittämisen kohteeksi on muodostunut itselleni demokraattisen kulttuurin vahvistaminen. Toisaalta kun kaikki hallituksen ulkopuoliset jäsenet vaihtuvat tulevan hallituskauden aikana, olisi tärkeää, että hallitustyöskentelyssä olisi jatkuvuutta.

Olin omalta osaltani muun muassa sparraamassa avoimuuden ja monikanavaisuuden henkeä strategiaprosessissa sekä vahvasti puolustamassa sivistysyliopiston ideaa. Päädyin heti kauden aluksi ideoimaan kampuskahviloihin suuntautuneet pistäytymiset otsikolla Hallitus tavattavissa. Minua kiinnostavat erityisesti ihmisten omat ajatukset ja huolet käynnissä olevista yliopistoyhteisöä puhututtavista asioista, ei niinkään viralliset tiedekuntien ja laitosten ajatukset –  onhan näitä huolia varten omat viralliset tilaisuudet. Nämä kahvilahetket ovat olleet itselleni innostavia ja varmasti omalta osaltaan rakentavat yhteisöllisyyden ja avoimuuden kulttuuria. Niistä avautuu myös ainutlaatuinen näkymä yliopistomme moninaisuuteen. Jos minut valitaan jatkokaudelle, jatkan kahvilavisiittejä säännöllisesti. Muutenkin minulle saa tulla juttelemaan tai lähettää viestiä tärkeiksi kokemistanne asioista!

Yliopistoyhteisömme on edustettuna hallituksessa kahdella professori- ja yhdellä opiskelijajäsenellä. Oma paikkani on määrittynyt ns. keskikiintiön paikaksi. Kuten tiedätte, tähän ryhmään kuuluu lukuisia erilaisissa tehtävissä toimivia yliopistolaisia. Tämän vuoksi olenkin kokenut äärimmäisen tärkeänä saada hallitustyöni tueksi käsityksen jokaisen henkilöstöryhmän työarjen todellisuudesta sekä heidän tarpeistaan ja toiveistaan sekä heidän tunnistamistaan työprosessien ongelmista ja haasteista. Tässä tärkeään rooliin on noussut ns. työvaliokunta, joka on osoittautunut kultaakin arvokkaammaksi keinoksi muodostaa kokonaiskuvaa tästä rikkaasti moninaisesta työyhteisöstämme. Työvaliokunnassa toimivat jokaisen henkilöstöyhdistyksen puheenjohtajat sekä pääluottamushenkilöt. Heidän tarjoamansa näkökulmat käynnissä oleviin tapahtumiin ja pinnan alla kupliviin tunnelmiin ovat olleet avuksi, kun olen harkinnut kantojani hallitustyöskentelyyn liittyvissä asioissa.

Tulen mielelläni juttelemaan hallitustyöstä yhdistyksenne tilaisuuteen.

 

Yhteistyöterveisin

Olli-Pekka