TATTE:n sääntömääräinen syysvuosikokous 30.11.2023

Tatten syyskokous järjestetään 30. marraskuuta 2023 klo 17.00–20.0 pizzeria Sitkon kabinetissa(Näsilinnankatu 22). Myös etäosallistumismahdollisuus järjestetään. Kokouksen jälkeen halukkaat ovat tervetulleita jatkamaan iltaa rennommissa merkeissä Space Bowling & Billiardissa (Hämeenkatu 23,  https://www.spacebowling.fi/tampere/) hohtokeilailun ja hengailun merkeissä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan enemmän Tatten toimintaan puolustamaan akateemisen työelämän ehtoja, tämä on hyvä mahdollisuus oppia uutta, tavata kollegoita ja ottaa aktiivisempi rooli Tattessa. Tatte on aina avoin uusille ihmisille, ideoille ja aloitteille! Kaikki jäsenet ovat hyvin tervetulleita mukaan.

Kaikki kokoukseen liittyvät esitykset, keskustelut ja äänestykset esitetään sekä kokouspaikalla että verkossa, ja kokouksen pääasiallisena kielenä käytetään englantia. Etäosallistumislinkki pyritään toimittamaan paria päivää ennen kokousta. Vuosittaisten syyskokouksessa käsiteltyjen asioiden lisäksi Tieteentekijöiden erityisasiantuntika Nina Hahtela esittelee Tieteentekijöiden liiton analyysin Suomen hallituksen hallitusohjelmasta ja sen vaikutuksista työntekijöihin, yliopistoihin ja ammattiliittoihin, sekä Tatte esittää katsannon aiemmin pitämäänsä workshopin tarkasteluihin sodan ja kriisien vaikutuksesta Tampereen yliopistoyhteisöön.

Tatte ei pystyisi toimimaan ilman jäsentensä aktiivista osallisuutta, ja hallitukseen liittyminen on yksi parhaista keinoista olla mukana toiminnassa. Ehdokkaaksi ilmoittautuminen ei vaadi kampanjointia, ja hallituksen jäsenenäkin voi osallistua toimintaan eri tavoin ja eri intensiteetille. Esimerkiksi vain osallistuminen hallituksen kokouksiin kerran kuussa toimien kokouksen esimerkiksi sihteerinä tai varapuheenjohtajana on riittävää, tai vain liittyä johonkin Tatten työryhmistä. On yleistä, että hallituksen jäsenyys on jäsenen ensimmäinen aktiivinen rooli Tattessa, joten se sopii myös uusille tai uudelleen aktivoituneille jäsenille. Kokouksiin voi osallistua suomeksi tai englanniksi, joskin käytännössä  keskustelukielenämme on pääasiassa englanti. Kaikki mitä hallituksen jäseneltä vaaditaan, on halu tulla mukaan Tatten toimintaan.

Syyskokouksessa Tatte valitsee edustajansa Tieteentekijöiden liittokokouksiin. Tieteentekijöiden liittokokoukset ovat kansallisen liiton ensisijainen päätöksentekoelin, joten Tatten edustajana toimiminen antaa mahdollisuuden jäsenille mm. verkostoitua muualla työskentelevien  ammattiyhdistysaktiivien kanssa sekä auttaa määrittämään Tieteentekijöiden edistämiä asioita ja järjestäytymistä korkeakoulutuksen, tutkimuspoliitiikan ja akateemisen työelämän kysymysten ympärillä. Tieteentekijöiden liittokokouksia on vuosittain kaksi, keväällä ja syksyllä. Tähän tehtävään voi ilmoittaa halukkuutensa samanaikaisesti Tatten hallitusehdokkuuden kanssa tai ilman sitä.

Kaikki Tatten jäsenet ovat tervetulleita ilmoittamaan ehdokkuutensa yllä mainittuihin tehtäviin suoraan syyskokouksessa. Jos sinulla on kysymyksiä kyseisistä rooleista tai jo tiedät olevasi kiinnostuneesi jommastakummasta tai kummastakin tehtävästä, voit myös ottaa yhteyttä meihin  sähköpostiosoitteeseen assistentti@tatte.fi. Jos tiedät olevasi kiinnostunut näistä rooleista, mutta et pääse osallistumaan Tatten syyskokoukseen, on tärkeää, että otat yhteyttä meihin, jotta voimme tuoda ehdokkuutesi esiin kokouksessa.

Aktiivinen ja järjestäytynyt jäsenistö mahdollistaa Tattelle nopeat vastaukset työnantajien aloitteisiin, omien projektien kehittämisen ja edistämisen, ehdokkaiden asettamisen erilaisiin työryhmiin ja toimikuntiin, tapahtumien ja palveluiden järjestämisen, solidaarisen yhteistyön muiden työntekijäyhdistysten kanssa, ja suuremman panoksen antamisen yhteistoiminnalle Tieteentekijöiden liiton kanssa. Me voimme tehdä ja saada aikaan paljon yhdessä, ja me toivomme sinun tulevan mukaan jatkamaan näitä tehtäviä kanssamme.

Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2024 ja talousarvioesitys vuodelle 2024 lähetetään myöhemmin sähköpostitse jäsenistölle, ja ne tulevat löytymään myös internetsivuiltamme.

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä kevätkokoukseen on 24.11.2023. Linkki rekisteröitymislomakkeeseen löytyy jäseniemme sähköpostista.

Etäosallistujaksi voi ilmoittautua 29.11.2023 asti laittamalla sähköpostia assistentillemme (assistentti@tatte.fi) ja pyytämällä kokouslinkkiä.

Olet tervetullut liittymään seuraan illan sosiaaliseen ohjelmaan Space Bowling & Billiardiin vaikka et pääsisikään mukaan kevätkokoukseen. Laita tällöin sähköpostia assistentillemme (assistentti@tatte.fi).

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokousvirkailijoiden valinta ja kokouskäytännöt

5. Ilmoitusasiat

6. Tieteentekijöiden liiton analyysi Suomen hallituksen hallitusohjelmasta

7.  Katsanto Tatten tarkasteluun sotien ja kriisien vaikutuksesta Tampereen yliopistoyhteisöön

8. Hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi

9. Yhdistyksen vuoden 2024 jäsenmaksu

10. Hallituksen esitys vuoden 2024 talousarvioksi

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta

14. Yhdistyksen edustajat liiton hallituksessa ja liittokokousedustajien valinta

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättämine

 

Kokousasiakirjat:

TATTEn 2024 Toimintasuunnitelma  /  englanniksi

TATTEn 2024 Talousarvio (FI/EN)