Myönnetyt apurahat kevät 2020

Syksyn 2020 hakukierroksella Jytten hallitus vastaanotti vain viisi hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli kaikkiaan 2 450 €. Jytten hallitus on kokouksessaan 11.5.2020 myöntänyt apurahan kaikille viidelle apurahaa  hakeneelle jäsenelle seuraavasti:

Melina Aarnikoivu, symposiummatka Ruotsiin, 400 e
Enni-Maria Hietavala, konferenssimatka Helsinkiin, 500 e
Teija Kangasvieri, jatkokouluttautumiseen, 300 e
Sanjay Kumar, kielikurssiin, 750 e
Sanna Lensu, konferenssimatka Alankomaihin, 500 e

Yhteensä: 2 450e