Vastaa yliopistojen hallinnollisen autonomian kyselyyn 7.2. mennessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti 25.6.2020 työryhmän arvioimaan yliopistojen autonomian tilaa. Yliopistoyhteisöjen jäseniä pyydetään vastaamaan kyselyyn 7.2.2021 mennessä.

Työryhmän tehtävänä on ”toteuttaa arviointi autonomian tilasta eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä sekä autonomian suhteesta perustuslain vaatimuksiin”, Ministeriön tiedotteessa todetaan. Työryhmä arvioi myös yliopistolain täsmentämistä ”säätiöyliopiston yhteisen monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajan valinnan osalta” (Opetus- ja Kulttuuriministeriö, 26.6.2020).

Työryhmä luovuttaa raporttinsa ministeriölle 28.2.2021 mennessä.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi täältä.