Tieteentekijöiden tekijänoikeuskysymyksiin kaivataan pikaisesti reiluja ja läpinäkyviä ratkaisuja

Tampereen yliopiston tieteentekijät (TATTE) ry haluaa muistuttaa, että akateemisen henkilöstön tekijänoikeudet ovat yhä epäselvyyden tilassa Tampereen yliopistossa. Nyt kun opetusta toteutetaan laajamittaisesti etänä, erityisesti opetusmateriaalien tekijänoikeuksiin liittyvät epäselvyydet ovat korostuneet. Työntekijän immateriaali- ja tekijänoikeuksista on kuitenkin keskusteltu jo pidempään vailla tulosta. TATTE pitää hyvänä, että asia on nyt tuotu yliopiston yhteistoimintaneuvoston käsittelyyn.

Jo aiemmassa kannanotossamme yhdessä Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston ja TEKTUNIn kanssa lausuimme:

Immateriaalioikeudet ja tekijänoikeudet liittyvät keskeisesti tutkijan ja opettajan itsemääräämisoikeuteen. Omaan asiantuntijuuteen pohjaavan materiaalin tuottaminen on luonnollista opetukseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. Ellei tieteentekijän sopimus nimenomaisesti velvoita häntä tuottamaan tätä materiaalia työnantajan käyttöön, oikeuksien tulee säilyä rajoituksetta sen tekijällä. Sellaisessa työsuhteessa, jossa tuotetaan opetusmateriaalia verkko-opetukseen, oikeuksien siirto on perusteltua, mutta tällöinkin oletusarvoisesti työntekijälle tulee jäädä hyödyntämisoikeudet työhönsä.

Asiasta on laaja konsensus Tampereen yliopiston akateemisen henkilöstön keskuudessa. Lausuntomme mukainen järjestely olisi mielestämme myös yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävä.

Koronakevät teki tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä erittäin akuutteja, kun henkilöstö vastasi joustavasti etäopetustarpeisiin, vaikka yliopiston käytänteet olivat sekalaisia. Niin akateemisen henkilökunnan kuin hallinnonkin suunnalta ymmärrettiin, että tärkeintä oli priorisoida opetuksen, toisin sanoen opiskelijoiden tarpeet. Nyt syksyn mittaan olemme edelleen kuulleet useista tiedekunnista kysymyksiä siitä, miten tekijänoikeuden suhteen menetellään etäopetusmateriaalien tuottamisessa. Tilanne on epäselvä opetusta antavalle henkilökunnalle ja hallinnolle. Nyt kun keskustelu henkilöstön tekijänoikeuksista on avattu yt-neuvostossa, toivomme, että tekijänoikeuskysymyksiin löydetään työntekijöiden kannalta reilut ja läpinäkyvät käytännöt. 

Akateeminen henkilöstö on ollut valmis joustamaan poikkeusoloissa, mutta olettaen, että yliopisto laatii pelisäännöt, joita voidaan soveltaa paitsi poikkeustilaan mutta myös pysyvämmin mm. etäopetusmateriaalin suhteen henkilöstön tekijänoikeuden ensisijaisuutta kunnioittaen. TATTE haluaa voimakkaasti rohkaista Tampereen yliopistoa edistämään tekijänoikeuksiin liittyvää työtä, jotta etenkin etäopetukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset saataisiin ratkottua mahdollisimman pian.

Tampereen yliopiston tieteentekijöiden puolesta

Sanni Tiitinen            Liisa Ahlava

Puheenjohtaja          Sihteeri