TATTEn työhyvinvointiapurahat 2020

Hakuaika: 1.-30.9.2020

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry (TATTE) myöntää jäsenilleen pieniä apurahoja (noin 50-400 euroa riippuen hakemuksen luonteesta) erityisesti työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja tukemiseen. Apurahaa voi hakea esimerkiksi yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan, virkistystapahtumaan tai yhteisöllistä työnhyvinvointia edistävän hankinnan tekemiseen. Apurahaa ei myönnetä varsinaiseen tieteelliseen työskentelyyn. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.

Kohderyhmä: Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa. Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa yksin tai ryhmänä. Erityisesti tukea kohdennetaan työttömille jäsenille ja apurahatutkijoille.

Hakemus: Hakemusta varten täytetään hakulomake, johon liitetään lyhyt, 100-300 sanan mittainen kuvaus haettavan rahoituksen tarkoituksesta ja perustelut sen tarpeellisuudelle.

Raportointi: Apurahan saaneita pyydetään kirjoittamaan lyhyt, enintään A4-sivun mittainen kuvaus tarvittaessa kuvien kera siitä, miten apurahaa käytettiin ja onnistuivatko tavoitteet, joihin apurahan käyttökohteella pyrittiin. Raporttiin liitetään tositteet kustannuksista. Kyseisiä raportteja tai niiden osia voidaan käyttää esimerkiksi TATTEn viestinnässä.

Lisätietoja: anna.salonen@gmail.com

Hakulomake: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEFW4FgNzUfNGvzXxdxs_LCZUQkFOOEo3TFVINjNCWkZDSkVGR0lRTzRWVy4u