Tampereen yliopistossa neuvottelutulos sopimuksesta yhteistoiminnasta – neuvottelut palkka- ja nimikeharmonisoinnista alkaneet

Kuva: Laura Vanzo Lähde: Visit Tampere

Tampereen yliopistolla on pitkällisen neuvottelun jälkeen saavutettu neuvottelutulos yhteistoiminnasta sopimisessa. Neuvotteluissa yliopiston luottamushenkilöt saavuttivat keskeiset tavoitteensa.

Neuvottelutuloksen seurauksena henkilöstöjärjestöt nimeävät yhteistoimintaneuvostoon henkilöstöjäsenet. Yhteistoimintaneuvostoon JUKO tulee nimeämään kolme, Pro kaksi ja JHL yhden henkilöstöjäsenen. Yhteistoimintaa koskevissa neuvotteluissa JUKOa edustivat pääluotot Mari HatavaraSinikka Tarkkola ja Matti Aarnio. Pro:ta edustivat pääluotot Jorma Viikki ja Ari Moskari, ja JHL:ää pääluotto Outi Lumme.

Tervetulleena kehityssuuntana pidämme myös sitä, että kokouksissa käsiteltävistä asioista päättää työnantajan nimeämä yhteistoimintaneuvoston puheenjohtaja yhdessä henkilöstön edustajien keskuudestaan valitseman edustajan kanssa. Avoimuuden periaatetta noudattaen kokousten esityslistat liitteineen sekä pöytäkirjat tuodaan luettavaksi yhteistoiminnan sivulle intranettiin. Neuvottelut jatkuvat, ja seuraava neuvottelu järjestetään 20.5.2020. Pääluottamusmiesten yhteistoiminta-aloitteessa mainittujen muiden 13 asiakohdan käsittely jatkuu.

Yhteistoimintasopimuksen lisäksi sopimukseen on päästy työsuunnitelmanohjeistuksesta. Rehtori ohjeisti uudelleen työsuunnitelman määräystä yliopistonlehtoreiden ja yliopisto-opettajien opetuspainotteisuudesta. Muilta osin työsuunnitelmaohjeistuksen valmistelu tuleviksi lukuvuosiksi jatkuu työryhmässä, jossa ovat mukana myös pääluottamusihminen Sinikka Torkkola ja luottamusmies Terhi Kaarakka.

Palkka- ja nimikeharmonisoinnista alkoivat torstaina 14.5. paikallisneuvottelut, jotka jatkuvat viikolla 21. Voit lukea luottamusmiesten tekemästä aloitteesta palkka- ja nimikeharmonisointia täältä.

Intranetin uutisen yhteistoiminnasta sopimisesta saavutetusta tuloksesta voit lukea täältä. Yhteistoimintasopimuksen luonnoksen löydät myös intranetistä.